24. bilateralni seminar Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Pravne fakultete Univerze v Leipzigu

V dneh od 10. do 12. aprila 2024 se je odvil že 24. bilateralni seminar Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Pravne fakultete Univerze v Leipzigu (Juristenfakultät Leipzig), ki predstavlja sklepni dogodek v okviru izbirnega predmeta Nemška pravna terminologija. Tradicionalno se omenjeni fakulteti izmenjujeta kot gostiteljici in letos smo bili mi  tisti, ki smo sprejeli obisk nemških kolegov.  Od srede do petka so študenti obeh fakultet predstavljali svoje seminarske prispevke na temo "Trenutno aktualne oblike protesta in njihove pravne meje" (Aktuelle Protestformen und ihre Rechtsgrenzen). Seminar je pokrival različne teme iz filozofije in teorije prava, civilnega, kazenskega ter javnega prava. Predstavitve in razprave so potekale v nemškem jeziku. Druženje smo sklenili na strokovni ekskurziji v Vipavsko dolino. Dogodek so soorganizirali prof. dr. Janez Kranjc, prof. dr. Damjan Korošec in asistent Vid Žepič v sodelovanju z nemškim profesorji dr. Christophom Endersom, dr. Michaelom Kahlom in dr. Justusom Meyerjem. Zahvala za odlično izpeljan seminar gre tudi Univerzi v Ljubljani, ki je finančno omogočila njegovo izvedbo.

Galerija