Javna predstavitev monografije »Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju: liber amicorum Ciril Ribičič«

V torek, 4. oktobra 2017, je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani potekala javna predstavitev monografije »Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju: liber amicorum Ciril Ribičič«. Uvodoma je dekan Pravne fakultete, prof. dr. Miha Juhart, spregovoril nekaj besed o pomenu tovrstnih slavnostnih publikacij, ki jih na Pravni fakulteti že zadnjih nekaj let pripravljajo ob upokojitvi oziroma visokem jubileju svojih profesorjev ter poudaril velike zasluge slavljenca tako za Pravno fakulteto kot za razvoj ustavnopravne znanosti v preteklih desetletjih. Predsednik Društva za ustavno pravo Slovenije, prof. dr. Franc Grad, je poudaril velik pomen zbornika za razvoj ustavnopravnega področja. V nadaljevanju sta dva od urednikov zbornika, mag. Matija Žgur in dr. Neža Kogovšek Šalamon, natančneje predstavila razvoj nastanka zbornika ter njegovo strukturo. Predstavitve se je udeležil tudi prof. dr. Rainer Arnold iz Univerze v Regensburgu in častni član Društva za ustavno pravo. Nekaj besed o svojih besedilih in sodelovanju s profesorjem Ribičičem so spregovorili tudi nekateri prisotni avtorji prispevkov. Na koncu je prof. dr. Ciril Ribičič s prisotnimi delil nekaj svojih misli o trenutnem stanju in prihodnosti demokracije ter ustavništva pri nas in na mednarodni ravni.