Alumna PF, Beti Hohler, izvoljena za prvo sodnico iz Slovenije na Mednarodnem kazenskem sodišču

Mag. Beti Hohler je diplomirala na PF leta 2006, trenutno pa je doktorska kandidatka na Katedri za mednarodno pravo, kjer pod mentorstvom prof. dr. Vasilke Sancin raziskuje na področju mednarodnega kazenskega prava. Že v času svojega dodiplomskega študija je, med drugim, kot članica ekip PF, izdatno pripomogla k vrhunskim uvrstitvam teh ekip na mednarodnih študentskih moot court tekmovanjih (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition in Friedrich Born International Humanitarian Law Competition). Od ustanovitve vsakoletnega mednarodnega moot court tekmovanja (All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition), ki ga Katedra za mednarodno pravo PF organizira v sodelovanju z Mednarodnim odborom Rdečega križa, Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce in Rdečim križem Slovenije, pa Beti Hohler sodeluje kot sodnica in predsedujoča panelu v finalu, kjer poteka simulacija postopka pred Mednarodnim kazenskim sodiščem. Prav tako je leta 2019 organizirala celodnevno delavnico o Mednarodnem kazenskem sodišču za študente na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in nato januarja v okviru pilotnega projekta PF z UCLA School of Law celodnevni program, vključno z izvedbo simulacije ustnega postopka za študente na sedežu Mednarodnega kazenskega sodišča. Študente PF je sprejela tudi ob obisku Mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu v študijskem letu 2022/2023. Za vse prispevke k delovanju PF je leta 2019 ob Dnevu fakultete prejela tudi svečano listino PF.

Izvoljeni sodnici Hohler iskreno čestitamo, ji želimo uspešno delo in se veselimo nadaljnjega uspešnega sodelovanja!
Galerija