Andrej Fatur in Žiga Hrovat sta prejemnika priznanja študentkam in študentom Univerze za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič je v sredo, 1. 12. 2021,  prek spleta »podelil« priznanja študentkam in študentom Univerze za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti.

Med 19. prejemnicami in prejemniki priznanj sta tudi študenta 4. letnika prvostopenjskega študija Pravo Pravne fakultete Andrej Fatur in Žiga Hrovat.

Andrej Fatur
Andrej Fatur je študent četrtega letnika prvostopenjskega študijskega programa Pravo, ki je med svojim študijem stremel k dvigu kakovosti študija in pogojev tako za študente Pravne fakultete, kot tudi vse druge študente Univerze v Ljubljani. V okviru svojih funkcij (član upravnega odbora ŠOPF, študentski poslanec Pravne fakultete v Študentskem zboru ŠOU, sodelavec prve predsednice ŠOU, član Študentskega sveta Pravne fakultete, član Komisije za študijske zadeve Pravne fakultete, član Statutarne komisije UL, član senata UL, predmetni tutor) v različnih organih tako fakultete kot tudi Univerze je lahko sodeloval pri različnih pomembnih odločitvah glede izboljšanja pogojev za študij in s tem izkazal svoje neutrudno obštudijsko delovanje.

Žiga Hrovat
Žiga Hrovat je študent četrtega letnika prvostopenjskega študijskega programa Pravo, ki je med svojim študijem stremel k dvigu kakovosti študija in pogojev tako za študente Pravne fakultete, kot tudi vse druge študente Univerze v Ljubljani. Opravljal je različne funkcije (član UO ŠOPF, podpredsednik Študentske organizacije Pravne fakultete, tajnik Študentskega zbora ŠOU, svetovalec predsednika Študentskega zbora ŠOU, član Študentskega sveta Pravne fakultete, podpredsednik ŠS Pravne fakultete, član Senata Pravne fakultete, član Disciplinske komisije Pravne fakultete, član Disciplinske komisije II. stopnje UL, Komisija za pritožbe študentov UL, član Senata UL, predmetni tutor) tako v fakultetnih organih kot tudi organih UL in celo sodeloval kot član delovne skupine Ministrstva za zdravje. S tem je izkazal intenzivno, nesebično in izjemno obštudijsko delovanje.


Andreju Faturju in Žigu Hrovatu iskreno čestitamo za prejeto priznanje.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115