Dan fakultete - 15. april 2013

15. aprila 1920 je prvi dekan Pravne fakultete profesor Leonid Pitamic izvedel  predavanje z naslovom "Pravo in revolucija" in s tem otvoril delovanje fakultete. V spomin na ta dogodek Pravna fakulteta že od sredine osemdesetih let preteklega stoletja , ko je bila dekanica letošnja slavnostna govornica na prireditvi profesorica Alenka Šelih,  praznuje 15. april kot Dan fakultete.
Tudi letos so se v rdeči predavalnici zbrali ugledni gostje, nekoč sami študentje, nagrajenci, zaposleni in študentje fakultete, ki jih je pozdravil dekan prof. dr. Peter Grilc in predstavil delovanje  ustanove v težkih finančnih razmerah.

Študentje Pravne fakultete ob pomoči  pedagogov dosegajo odlične rezultate in ob Dnevu fakultete so najboljši prejeli nagrade in priznanja za njihove dosežke v času študija.

V imenu fakultete so dekan prof. dr. Peter Grilc, prodekana prof. dr. Igor Kaučič in prof. dr. Grega Strban, podelili zlate listine za izjemen študijski uspeh študentom, ki so končali študij s povprečno oceno 9,01 ali več, priznanja za vrhunske diplomske naloge in priznanja za odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti.

Zlate listine za izjemen študijski uspeh so prejeli študenti: Maruša Ratej, Urša Horvat, Neža Šubic, Nežka Dekleva, Eva Jamnik, Jan Gorjup in Helena Uršič.

Na podlagi predlogov mentorjev so  priznanja za vrhunsko diplomsko nalogo prejeli študenti: Miha Hafner, Katja Koritnik, Špela Kunej, Aleš Žiher, Bruna Žuber in Mitja Šuligoj.

Priznanja za odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti, sodelujočim na študentskih tekmovanjih je letos dekan podelil za:

za študijsko leto 2011/2012 (to je za uspeh na tekmovanjih, ki so se v študijskem letu 2011/2012 zaključila prepozno, da bi lahko študentom podelili priznanje že lansko leto).

  • Regionalno tekmovanje CEEMC (Central and East European Moot court) s področja poznavanja prava EU, ki je potekalo na Malti med 4. in 7. majem 2012 za doseženo ekipno 1. mesto. Mentorici: doc. dr. Ana Vlahek in mag. Martina Sever. Priznanja so prejeli naslednji študenti: Karmen Lutman, Dušan Mitrovič, Urška Cujnik in Mojca Ilešič.
  • Regionalno moot court tekmovanje iz poznavanja Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), ki je potekalo v Sarajevu med 23. in 25. aprilom 2012 za najboljši memorandum tako za pritožnika kot za toženo državo. Mentor: doc. dr. Saša Zagorc, vodja ekipe: Iztok Štefanec . Priznanja so prejeli naslednji študenti: Maja Jagodić, Peter Kasal, Marko Krajnc, Barbara Oven, Pia Ravter in Aleš Žiher.
  • Mednarodno tekmovanje s področja poznavanja Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) Rene Cassin, ki je potekalo 23. in 24. 4. 2012 na sedežu sodišča za človekove pravice v Strasbourgu za doseženo 15. mesto (med več kot 64 ekipami). Mentorica: doc. dr. Jerca Kramberger Škerl, vodje: Ruti Rous, Brina Počivalšek in Mojca Ilešič. Priznanja so prejeli naslednji študenti: Sara Erjavec, Sara Lipužič in Luka Vlašič.
  • Mednarodno tekmovanje s področja arbitražnega prava na Annual Willem C. Vis East Intenational Commercial Arbitration Moot, ki je potekalo v Hong Kongu od 19. 3. do 25. 3. 2012 za drugo mesto za toženčev memorandum med 90 ekipami ter za nagrado »First Runner Up for Eric Bergsten award«.  Mentor: prof. dr. Damjan Možina, vodje: Ambrož Arko, Rok Jerovšek, Jurij Lampič, Nastja Merlak in Maja Perpar. Priznanja so prejeli naslednji študenti: Jan Antoni, Ana Budimir, Polona Bregar, Janja Čevriz, Simon Tecco, Matic Vončina, Živa Nučič in Gregor Prodan.
  • Za individualno pohvalo na mednarodnem tekmovanju Willem C. Vis Intenational Commercial Arbitration Moot, ki je potekalo na Dunaju od 30. 3. do 5. 4. 2012, za najboljšega govornika (Honorable Mention for Best Individual Oralist), je priznanje prejela Janja Čevriz.

za  študijsko leto 2012/2013

  • Mednarodno tekmovanje s področja gospodarske mediacije ICC International Commercial Mediation Competition, ki je potekalo v Parizu med 9. in 13. februarjem, za posebno nagrado za najboljšo komunikacijo strank z mediatorjem (Special Award for Best Interaction with the Mediator). Mentor: prof. dr. Aleš Galič, vodji: Janja Červiz, Sandra Koren. Priznanja sta prejela študenta: Marko Srebot in Žiga Perovič.
  • Mednarodno tekmovanje Model United Nations Turkey (MUNTR) 2013, ki je potekalo med 4. in 8. marcem 2013 v Antaliji (Turčija), v konkurenci 650 delegatov iz 40 držav sta prejemnika priznanja prejela nagrado »best delegate award«. Mentorici: doc. dr. Vasilka Sancin in as. mag. Maša Kovič Dine. Priznanje sta prejela študenta: Peter Golob in Lana Voinov.
  • V. Pitamicevo tekmovanje študentov prava, za doseženo 1. mesto v letu 2013 so priznanja prejeli študenti: Maja Kreča, Nina Krajnc in Maruša Kraševac.

Imenovana je bila še pohvala za nadpovprečno diplomsko nalogo, ki bo nagrajencu izročena ob podelitvi diplom in pohvale na področju obštudijskih dejavnosti, ki bodo prejemnikom podeljene na posebnem sprejemu.

Sledila je podelitev diplom sedmim novim magistrom znanosti s področja pravnih ved.

Slovesnost je popestril pevski zbor Pravne fakultete Pegius. Uradni del se je zaključil s povabilom dekana na srečanje v naslednjem letu, druženje nagrajencev in udeležencev pa se je nadaljevalo v preddverju rdeče predavalnice.

Fotografije s prireditve si lahko ogledate v galeriji slik, podelitev diplom magistrom znanosti pa je objavljena na spletni strani podiplomskega študija.