Dan fakultete 2012

Slovesnost ob Dnevu fakultete se je v petek 20. aprila 2012 pričela s pesmijo "Gaudeamus igitur", ki jo je zapel pevski zbor Pravne fakultete PEGIUS. Vse navzoče  je v rdeči predavalnici  pozdravil dekan prof. dr. Peter Grilc. Povabilu na  slavnostni dogodek so se med nagrajenci, študenti in zaposlenimi odzvali številni ugledni gostje, med njimi tudi predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant, predsednik Vrhovnega sodišča RS Branko Masleša, minister za pravosodje in javno upravo dr. Senko Pličanič, generalni državni tožilec dr. Zvonko Fišer, župan mesta Ljubljane Zoran Jankovič, predstavniki Ljubljanske Univerze in  drugi visoki gostje, dolgoletni spremljevalci Pravne fakultete.

Dekan je v uvodnem govoru predstavil zgodovino delovanja fakultete, letošnji slavnostni govornik dr. France Bučar pa je spregovoril o krizi pravnih institucij, enakosti in demokraciji ter vodilni eliti v današnji družbi.

Ob Dnevu Pravne fakultete se študentom in diplomantom podeljujejo nagrade in priznanja za njihove dosežke v času študija.

V imenu fakultete so dekan prof. dr. Peter Grilc, prodekanica prof. dr. Mirjam Škrk in prodekan prof. dr. Grega Strban podelili zlate listine za izjemen  študijski uspeh študentom, ki so končali študij s povprečno oceno 9,01 ali več, priznanja za vrhunske diplomske naloge in priznanja za odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti.

Zlate listine za izjemen študijski uspeh so prejeli študenti: Lea Kostanjevec, Ivo Grlica, Ana Rugelj, Maja Beg, Črt Šatej in Bruna Žuber.

Na podlagi predlogov mentorjev so priznanja za vrhunsko diplomsko nalogo prejeli : Martina Grčar, Ivo Grlica, Ana Krepel-Novak, Lucija Lovšin, Karmen Lutman, Mojca Nadles, Jan Primec, Sonja Radošević in Katja Znoj.

Priznanja za odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti , sodelujočim na študentskih tekmovanjih je letos dekan podelil za:

  • Tekmovanje iz mednarodnega humanitarnega prava (Regional International Humanitarian Law Competition), ki je potekalo med 17. 11. 2011 in 20. 11. 2011 v Sarajevu, BIH. Mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin. Ekipa je osvojila drugo mesto. Živa Štiglic je prejela posebno priznanje za najboljšo govornico tekmovanja. Priznanja so prejeli naslednji študenti: Katja Artnak, Kaja Humar in Živa Štiglic.
  • IV. Pitamičevo vseslovensko tekmovanje študentov prava, ki je v letošnjem letu potekalo v obliki simulacije postopka presoje ustavnosti in zakonitosti predpisov v zvezi s t.i. »registrom pedofilov«. Na tekmovanju je  sodelovalo 25 ekip, od tega je vse pisne izdelke oddalo 13 ekip, ki so se potegovale za uvrstitev na ustni del tekmovanja. Ekipa Aškerc v zasedbi študentov Pravne fakultete UL je zasedla prvo mesto. Priznanja so prejeli naslednji študenti: Marko  Huskič, Žiga Kosmatin in Marjan Kos.
  • Regionalno moot court tekmovanje v postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, ki je potekalo med 15. 4. 2011 in 17. 4. 2011 na Ohridu, Makedonija. Mentor: doc. dr. Saša Zagorc. Ekipa je osvojila drugo mesto izmed 12 ekip. Priznanja so prejeli naslednji študenti: Ada Hamza, Marjana Garzarolli, Marija Đorđeska, Gregor Kovačič, Nikolina Krtinić in Mitja Vrisk.  
  • Tekmovanje iz mednarodnega prava (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition), tekmovanje je potekalo marca 2012 v Washingtonu, ZDA. Mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin. Ekipa se je uvrstila na 10. mesto,  tekmovanja se je udeležilo preko 600 ekip. Vsi trije govorci ekipe so se uvrstili med 100 najboljših govorcev in sicer: Jakob Ivančič 36. mesto, Svit Senković 43. mesto, Marjana Garzarolli 76. mesto. Memoranduma sta dosegla 17. mesto. Priznanja so prejeli naslednji študenti: Marjana Garzarolli, Jakob Ivančič, Petra Komel in Svit Senković.

Imenovane so bile še pohvale za nadpovprečno diplomsko nalogo, ki bodo nagrajencem izročene ob podelitvi diplom in pohvale na področju obštudijskih dejavnosti, ki bodo prejemnikom podeljene na posebnem sprejemu.

Sledila je podelitev diplom tridesetim novim magistrom znanosti s področja pravnih ved in enemu specializantu.

Tudi letos je slovesnost popestril pevski zbor Pravne fakultete Pegius pod umetniškim vodstvom Ane Leben in taktirko Andreja Klemena.

Po zaključnih besedah dekana se  je druženje nadaljevalo v preddverju rdeče predavalnice.

Utrinke s pripreditve si lahko ogledate v galeriji slik, podelitev diplom magistrom znanosti pa na spletni strani podiplomskega študija .