Dan Pravne fakultete 15. april 2019

PROGRAM SLOVESNOSTI


Slavnostni govornik je bil dr. Marko Bošnjak, sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu 

Ob Dnevu Pravne fakultete se študentom in diplomantom podeljujejo nagrade in priznanja za njihove dosežke v času študija. Ob letošnjem dnevu je fakulteta z veseljem znova podelila zlate listine za izjemen študijski uspeh študentom, ki so končali študij s povprečno oceno 9,01 ali več, priznanja in pohvale za vrhunske diplomske naloge ter priznanja in pohvale za odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti. Podeljena so bila tudi priznanja pedagogom, raziskovalcem, strokovnim delavcem in drugim osebam, ki niso zaposlene na fakulteti. Poleg tega pa sta bili podeljeni še posebni priznanji ob 100-letnici sodelovanja z Vrhovnim sodiščem RS in Odvetniško zbornico Slovenije ter posebna zahvala prof. dr. Mitji Novaku za donacijo dragocene zgodovinskopravne knjige v latinskem jeziku iz leta 1529. 

Prejemniki zlate listine:  

Nejc Urankar                                  
Brina Žitnik                                      
Tajda Kavšček                     
Ana Furlan                                     

Priznanja in pohvale za vrhunske magistrske diplomske naloge so prejeli:

A) Priznanje za VRHUNSKO MAGISTRSKO DIPLOMSKO NALOGO so prejeli

1) Filip Borsellino: »Prezadolžena zapuščina in stečaj zapuščine«.

Mentorica: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic. 

2) Matic Burkeljc: »Načelo pravične in razumne uporabe v mednarodnem pravu čezmejnih vodonosnikov«. Mentorica: izr. prof. dr. Vasilka Sancin. 

3) Mohor Fajdiga: »Načelo lojalne razlage: Razlaga prava nacionalnega prava v luči prava EU«. Mentor: izr. prof. dr. Saša Zagorc, somentor akad. prof. dr. Marijan Pavčnik. 

4) Maksimiljan Gale: »Vpliv družbeno odgovornega poslovanja podjetij na njihovo poslovanje«. Mentorica: prof. dr. Katarina Zajc. 

5) Nejc Širec: »Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje«. Mentorica: izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl. 

B) Pohvalo za NADPOVPREČNO MAGISTRSKO DIPLOMSKO NALOGO so prejeli 

1) Gregor Oprčkal: »Odgovornost upravljalca spletnega družbenega omrežja za razširjanje lažnih novic«.

Mentor: izr. prof. dr. Saša Zagorc. 

2) Valentina Prete: »Avtorskopravno varstvo improvizirane glasbe«.

Mentor: doc. dr. Matija Damjan. 

3) Alen Savić: »Arbitraža po Prilogi VII Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu: Republika Filipini proti Ljudski republiki Kitajski«.

Mentorica: zasl. prof. dr. Mirjam Škrk. 

4) Domen Turšič: »Mednarodnopravna razlaga zahteve za pogajanja kot predpogoja soglasja države k mednarodni investicijski arbitraži«.

Mentorica: izr. prof. dr. Vasilka Sancin.


Priznanja in pohvale za odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti so prejeli:

A) PRIZNANJE ZA ODMEVNE DOSEŽKE NA PODROČJU OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI so prejeli: 

1) Marko Šetinc za raziskovalno nalogo pod mentorstvom prof. dr. Damjana Korošca 

Študent se je samoiniciativno in proaktivno vključil v tekoča znanstvena raziskovanja na Katedri za kazensko pravo naše fakultete. Mentor ga je usmeril v primerjalnopravno raziskavo inkriminacij koristoljubnih posegov v tuje premoženje brez prilastitvenega namena, v prvi vrsti t. i. tatvin storitev in tatvin rabe. Pri tem je Marko Šetinc pokazal izrazito nadarjenost za primerjalnopravna raziskovanja na zahtevnem področju teorije posebnega dela materialnega kazenskega prava in ob pomoči mentorja napisal znanstveno razpravo, ki bo objavljena v reviji Pravnik, njeni priredbi v angleškem in nemškem jeziku pa v priznanih tujih revijah. Prispevek študenta Marka Šetinca je pri vseh treh objavah pomemben do mere, ki daleč presega pričakovanja za take oblike sodelovanja. 

2) Lena Kevorkijan za 2. mesto na Frankofonskem govorniškem tekmovanju s področja prava človekovih pravic 

Študentka je pod mentorstvom as. Filipa Dougana zasedla izjemno 2. mesto na Frankofonskem govorniškem tekmovanju s področja prava Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki je novembra lani potekalo na Univerzi Eötvös Loránd v Budimpešti. 

3) Ana Fatur in Lana Katarina Gotvan za 2. mesto na Mednarodnem tekmovanju Univerze Lomonosov iz Moskve 

Študentki sta se pod mentorstvom zasl. prof. dr. Franja Štiblarja novembra leta 2018 udeležili tradicionalne mednarodne konference Carpe Scientiam, ki jo organizira prestižna ruska univerza Lomonosov iz Moskve. Napisali sta članek na temo davčnih oaz ("The consequences of offshorization and how to eliminate it"), ki bo objavljen v znanstveni publikaciji Univerze Lomonosov. Naši študentki sta bili izrecno pohvaljeni, saj sta dosegli drugo mesto na celotni konferenci. 

4) Aljoša Aleksovski in Jakob Cerovšek za sodelovanje pri organizaciji Regionalnega finala 30. tekmovanja European Law Moot Court Competition (ELMC)  

Regionalno finale enega najprestižnejših svetovnih študentskih tekmovanj European Law Moot Court Competition (ELMC) je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani potekalo med 31. januarjem in 3. februarjem 2019. Pod organizacijskim okriljem The European Law Moot Court Society in Sodišča Evropske unije v Luksemburgu se v mesecu februarju vsako leto zvrstijo štirje regionalni finalni dogodki, katerih organizacija je zaupana priznanim evropskim in ameriškim pravnim fakultetam. Tekmovanje poteka v francoskem in angleškem jeziku, simulira pa postopek predhodnega odločanja na Sodišču Evropske unije.

Izjemne organizacijske napore sta člana organizacijske ekipe iz vrst študentov Aljoša Aleksovski in Jakob Cerovšek brezhibno premagala skupaj z vodjo ekipe, izr. prof. dr. Ano Vlahek, izr. prof. dr. Klemnom Podobnikom, in as. Filipom Douganom, ki je bil t. i. Master of the Moot. 

5) Daška Levstik za organizacijo Delavnice o podnebnih spremembah  

Študentka je februarja letos na Pravni fakulteti organizirala v širši javnosti izjemno odmevno tridnevno delavnico o podnebnih spremembah, ki se je je udeležilo približno 100 oseb, študentov različnih fakultet, predstavnikov ministrstev in vladnih služb ter nevladnih organizacij in širše zainteresirane javnosti.

6) Mirjam Gajšek, Melvin Kapo, Barbara Kompan, Špela Lovšin, Januša Rode, Milan Stanković in Žan Klobasa (slednji tudi kot coach) za 2. mesto na Regionalnem Moot Court tekmovanju iz poznavanja Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic

Ekipa študentov je pod mentorstvom prof. dr. Saše Zagorca zasedla 2. mesto na Regionalnem Moot Court tekmovanju iz poznavanja Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, ki je potekalo lanskega maja v Skopju, v Makedoniji. Ekipa je na tekmovanju prejela tudi priznanje za skupno najboljši memorandum in priznanje za najboljši memorandum za pritožnika.

7) Sara Ermenc, David Sotošek, Brina Žitnik za 9. mesto na Frankfurt Investment Arbitration Moot Court tekmovanju

Ekipa študentov pod mentorstvom izr. prof. dr. Vasilke Sancin je marca letos uspešno zastopala Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani na 12. tekmovanju Frankfurt Investment Arbitration Moot Court. Ekipa je v prvem delu tekmovanja osvojila skupno 7. mesto med vsemi ekipami, nato pa v osmini finala za las izgubila proti ekipi iz Indije in v končnem seštevku zasedla odlično 9. mesto. 

8) Leonardo Rok Lampret, Ana Pisar, Kaja Smolnikar za uvrstitev v polfinale na Jean – Pictet Competition tekmovanje iz mednarodnega humanitarnega prava 

Ekipa se je pod mentorstvom doc. dr. Maše Kovič Dine prvič udeležila 31. tekmovanja iz mednarodnega humanitarnega prava Jean-Pictet Competition, ki je potekalo marca letos v Obernaiu v Franciji in se uvrstila v polfinale. 

9) Gal Gračanin, Jure Klajder, Klemen Kreča za 1. mesto na Pitamičevem tekmovanju študentov prava 

Ekipa študentov je dosegla 1. mesto na X. Pitamičevem tekmovanju študentov prava, ki ga organizira Pravna fakulteta. Tekmovanje je zasnovano kot simulacija postopka pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, letos vsebinsko povezana z Zakonom o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Ekipa je poleg 1. mesta prejela tudi nagrado za najboljši pisni izdelek. 

B) POHVALO ZA ODMEVNE DOSEŽKE NA PODROČJU OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI so prejeli:

1) Ana Samobor za delo študentske koordinatorice Pravna svetovalnica za begunce in tujce 

2) Jerca Aubreht, Aljoša Aleksovski, Jakob Cerovšek in Ana Podbrežnik za delo študentskih koordinatorjev Pravne klinike Pravo v športu

3) Lea Polak za delo študentske koordinatorice Delovno-pravne klinika

4) Urša Brinovec, Urša Demšar, Tajda Jager, Petra Miklašič in Tin Rudež Vendramin za 14th ICC International Commercial Mediation Competition 

5) Monika Gradišnik, Tilen Majnik, Teja Pirnat, Tjaša Pirnat, Iva Ramuš Cvetkovič in Tadeja Urbas za pomemben prispevek k zahtevni organizaciji jubilejnega X. Pitamičevega tekmovanja študentov prava. 

4. PRIZNANJA PEDAGOGOM IN RAZISKOVALCEM TER STROKOVNIM DELAVCEM

A) Nagrada za IZJEMNO PEDAGOŠKO DELO 

Med visokošolskimi učitelji je najvišjo skupno oceno na študentskih anketah v študijskem letu 2017/2018 dosegel doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič (4,8), med asistenti pa as. dr. Miha Hafner (4,8).

B) Nagrada za IZJEMNE ZNANSTVENE DOSEŽKE 

Med visokošolskimi učitelji je z objavami v letu 2018 največ SICRIS točk zbral prof. dr. Damjan Možina (350,90 točk), med asistenti pa as. dr. Bruna Žuber (223,53 točk). 

C) Priznanje za IZJEMNE DOSEŽKE 

Pravna fakulteta je podelila stalnemu organizacijskemu odboru Pitamičevega tekmovanja v sestavi prof. dr. Igor Kaučič, prof. dr. Aleš Novak, as. dr. Bruna Žuber in as. dr. Mojca Zadravec ob njegovi 10-letnici priznanje za izjemne dosežke. 

Tekmovanje je bilo prvič izpeljano leta 2009, letos pa praznuje okroglo deseto izvedbo tekmovanja. Na tekmovanju lahko od vsega začetka sodelujejo študenti vseh treh slovenskih pravnih fakultet, zaradi česar je Pitamičevo tekmovanje edino, ki že deset let združuje vseslovenske študente prava. Doslej je na tekmovanjih sodelovalo več kot 700 študentov. Zamisel o organizaciji tekmovanja je nastala med študenti samimi. 

5. PRIZNANJE ZA IZJEMNE DOSEŽKE PRI IZVAJANJU STROKOVNO  PROJEKTNIH NALOG 

Priznanje za izjemne dosežke pri opravljanju strokovnih nalog je prejela Alenka Peterka za požrtvovalno in strokovno delo v knjižnici v času odsotnosti vodje knjižnice. 

6. PRIZNANJE DRUGIM FIZIČNIM ALI PRAVNIM OSEBAM – SVEČANA LISTINA

Svečana listina PF se je podelila Beti Hohler, za pomemben prispevek k dosežkom fakultete na pedagoškem in znanstveno-raziskovalnem področju ter za pomemben prispevek k ugledu PF.

Mag. Beti Hohler, zaposlena pri Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu, že vse od ustanovitve fakultetnega vsakoletnega mednarodnega moot court tekmovanja European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition sodeluje kot sodnica ter kot predsedujoča panelu v finalu, kjer poteka simulacija postopka pred Mednarodnim kazenskim sodiščem.

V tem študijskem letu pa je organizirala tudi celodnevno delavnico o Mednarodnem kazenskem sodišču za študente PF na naši fakulteti in januarja v okviru pilotnega projekta PF z UCLA School of Law celodnevni program, vključno z izvedbo simulacije ustnega postopka za študente na sedežu Mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu.

7. POSEBNA PRIZNANJA OB PRAZNOVANJU 100. OBLETNICE PF 

A) Posebna plaketa se je podelila Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije za 100-letno sodelovanje s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani. 

Tako kot Pravna fakulteta, praznuje letos svojo 100-letnico tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Vrhovno sodišče Republike Slovenije sta se vseh 100 let od ustanovitve povezano razvijala: z napredkom in uveljavljanjem ene institucije je rasla tudi druga, kar glede na dejstvo, da je sodniški poklic eden od osrednjih pravniških poklicev – in s tem cilj številnih študentov –, ne more presenečati. Pokončnost vrhunsko izobraženega sodstva in njegovo prizadevanje za ohranjanje temeljnih postulatov pravne države in varstva človekovih pravic je in ostaja temeljno jamstvo za napredek in sožitje v naši družbi. V znak priznanja, da si s svojim delom prizadeva za uresničevanje naštetih idealov, je bila izročena slovenskemu sodstvu in ne le instituciji Vrhovnega sodišča kot njegovemu vrhu, posebna plaketa za 100-letno sodelovanje s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani. Prevzel jo je predsednik Vrhovnega sodišča, gospod mag. Damijan Florjančič. 

B) Posebna plaketa se je podelila Odvetniški zbornici Slovenije za 100-letno sodelovanje s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani. 

Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) je lansko leto obhajala svojo 150. obletnico organiziranega, neodvisnega in samostojnega odvetništva na Slovenskem, odvetništva, ki je več kot dve tretjini tega časa aktivno podpiralo ustanovitev in delovanje Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Tri četrt stoletja je Pravna fakulteta izobraževala slovenske odvetnike sama, OZS in odvetniki pa so s svojim delom in družbeno angažiranostjo širili ugled svoje almae matris. V znak priznanja za povezanost s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, je bila podeljena Odvetniški zbornici Slovenije posebna plaketa za 100-letno sodelovanje in predvsem za pomoč slovenskih odvetnikov pri ustanovitvi slovenske univerze in Pravne fakultete. Prevzela jo je članica upravnega odbora Odvetniške zbornice gospa Živa Drol Novak. 

8. ZAHVALA 

Pravna fakulteta je podelila prof. dr. Mitji Novaku zahvalo za donacijo dragocene zgodovinskopravne knjige v latinskem jeziku, izdane leta 1529. 

Pravna fakulteta v Ljubljani je bila po več kot polstoletnih prizadevanjih slovenskih pravnikov ustanovljena kot slovenska pravna fakulteta, ki je povezovala vseslovenske pravnike, tako svoje diplomante kot tudi tiste, ki so študirali drugje. Slovenski pravniki so jo spremljali in spodbujali pri njenem delu ter ji po svojih močeh in zmožnostih pomagali. Pomemben del pomoči Pravni fakulteti so bile knjižne donacije, ki trajno bogatijo našo knjižnico.

Direktor Inštituta za delo prof. dr. Mitja Novak je naši fakulteti podaril knjigo, ki jo je napisal znameniti srednjeveški profesor in odvetnik Bartolommeo Socini iz Siene in je izšla davnega leta 1529. Gre za v svojem času zelo popularno knjigo postopkovnih pravil, ki je doživela številne izdaje in so jo ponatiskovali še v 17. stoletju.

Na nek način je ta dragocena pridobitev naše knjižnice že dlje časa povezana z našo fakulteto. Leta 1905 jo je kupil darovalčev ded in že od ustanovitve fakultete njen profesor, akademik dr. Rado Kušej, ki je bil vrh tega v letih 1922/23, 1928/29 in 1931/32 tudi njen dekan. Po njem sta knjigo podedovala darovalčeva mati, ki je bila profesorica glasbene akademije in stric ter profesor Pravne fakultete v Ljubljani akademik dr. Gorazd Kušej, ki je bil v študijskem letu 1947/1948 dekan Pravne fakultete, v letih 1950–52 pa tudi rektor Univerze v Ljubljani. Na naši fakulteti pa sta doktorirala tudi sam darovalec in njegov oče.

Tesnejšo povezavo si je zato težko predstavljati. Z dragocenim knjižnim darilom je bil temu praktično stoletnemu sodelovanju postavljen trajen spomenik.


Utrinki iz slavnostnega dogodka so v galeriji, fotografinja Katja Kodba.

 

 

Galerija