Dan Pravne fakultete, 15. april 2021

Leto 2021 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani kroji epidemija koronavirusa COVID-19 in zato nam tudi tokrat slavnostne podelitve ob Dnevu Pravne fakultete ne bo uspelo izvesti. Si pa v priponki na desni strani lahko preberete  govor zaslužnega profesorja dr. Janeza Kranjca, ki je bil predviden za slavnostnega govornika in ogledate video posnetka.

  Pozdravni govor dekana prof. dr. Grega Strbana                                 Slavnostni govor zasl. prof. dr. Janeza KranjcaPravna fakulteta kot vsako leto tudi letos svojim študentom in diplomantom podeljuje nagrade in priznanja za njihove dosežke v času študija, in sicer: zlate listine za izjemen študijski uspeh študentom, ki so končali študij s povprečno oceno 9,01 ali več, priznanja in pohvale za vrhunske diplomske naloge ter priznanja in pohvale za odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti. Prav tako pa podeljuje tudi priznanja pedagogom, raziskovalcem, strokovnim delavcem in drugim osebam, ki niso zaposlene na fakulteti.

Priznanja za izjemen študijski uspeh - ZLATA LISTINA

Zlata listina se podeli za izjemen študijski uspeh (povprečna ocena 9,01 ali več) študentu I. stopnje, ki je opravil zadnji izpit v obdobju med 16. marcem preteklega leta in 15. marcem leta, v katerem se listina podeljuje. Pri izračunu povprečne ocene se upoštevajo vse pozitivne in negativne ocene predmetov, ki se upoštevajo pri vsoti točk ECTS, ki je podlaga za pridobitev diplome. Študent je moral tekoče napredovati, brez ponavljanja ali pavziranja. 

 

Priimek

Ime

Povprečna ocena

1.

Komel

Svit

9,82

2.

Horvat

Tim

9,41

3.

Marovt

Eva Zala

9,26

4.

Gotvan

Lana Katarina

9,22
Priznanja za VRHUNSKE MAGISTRSKE DIPLOMSKE NALOGE

1) Marjanca Ambrožič: »Pravica do obrazložene odločbe v upravnem postopku in v upravnem sporu med teorijo in prakso«. Mentorica: doc. dr. Bruna Žuber, predsednik komisije: prof. dr. Rajko Pirnat.

2) Žan Klobasa: »Vpliv razvoja umetne inteligence na ustaljene koncepte ustavnega prava«. Mentor: prof. dr. Saša Zagorc, predsednik komisije: prof. dr. Aleš Završnik.

3) Larisa Sotošek: »Varstvo poslovne skrivnosti v pravdnem postopku«. Mentorica: izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, predsednica komisije: doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc.

4) Ana Samobor: »Vpliv načela otrokove največje koristi na odločanje v azilnem postopku«. Mentor: doc. dr. Samo Bardutzky, somentor izr. prof. dr. Boštjan Zalar, višji sodnik – svetnik na Upravnem sodišču Republike Slovenije, predsednik komisije: prof. dr. Saša Zagorc.

5) Matej Babič: »Interes pravičnosti pred Mednarodnim kazenskim sodiščem«. Mentorica: izr. prof. dr. Vasilka Sancin, predsednica komisije: doc. dr. Maša Kovič Dine.

6) Vid Žepič: »Theatrum servitutum. Pojavne oblike občepravnih služnosti«. Mentor: izr. prof. dr. Marko Kambič, ocenjevalca: zasl. prof. dr. Janez Kranjc in prof. dr. Miha Juhart.

Pohvale za NADPOVPREČNE MAGISTRSKE DIPLOMSKE NALOGE

1) Lenka Klajnšek: »Pravne posledice pobojev na Slovenskem po drugi svetovni vojni – nemoč prava?«. Mentor: izr. prof. dr. Marko Kambič, predsednik komisije: prof. dr. Vid Jakulin.

2) Leonardo Rok Lampret: »Reševanje investicijskih sporov po CETA sporazumu in prihodnost investicijske arbitraže v mednarodnem pravu«. Mentorica: izr. prof. dr. Vasilka Sancin, predsednica komisije: doc. dr. Maša Kovič Dine.

3) Eva Borovnik: »Vpliv pravnih norm v zvezi z odgovornostjo prevoznikov na človekove pravice beguncev«. Mentor: doc. dr. Samo Bardutzky, predsednik komisije: prof. dr. Saša Zagorc.


Priznanja za ODMEVNE DOSEŽKE NA PODROČJU OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI

1) All –European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition

Ekipa je pod mentorstvom as. Marka Krajnca sodelovala na 5. All –European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition, tekmovanja iz mednarodnega humanitarnega in begunskega prava, ki je potekalo prek spleta med 25. in 29. novembrom 2020. Ekipi, ki so jo sestavljali Tina Pirnovar, Nina Pollak in Maja Mrzlikar, se podeli priznanje za pomembno sodelovanje na področju obštudijskih dejavnosti za uvrstitev v finale tekmovanja med 12 sodelujočimi ekipami in osvojitev končnega drugega mesta. Tina Pirnovar je osvojila tudi nagrado za najboljšo govorko tekmovanja.


2) Uredniško in avtorsko delo pri izdaji knjig v založbi Pravne fakultete v Ljubljani

Lani Katarini Gotvan in Daši Tičar se podeli priznanje za delo pri izdaji knjig v založbi Pravne fakultete v Ljubljani, pri katerih sta sodelovali kot urednici in hkrati avtorici poglavij. Te knjige so del obveznega študijskega gradiva pri predmetu petega letnika Ekonomska analiza trga in podjetja v EU in so hkrati v splošni prodaji.

Lana K. Gotvan je sourednica celotne knjige in avtorica poglavja knjige: »Slovenski infrastrukturni projekti za prihodnost«. Je tudi sourednica celotne knjige in avtorica poglavja knjige: »The Regulation of the European Union for Non-EU Member States, Citizens, and Companies«.

Daša Tičar je sourednica celotne knjige in avtorica poglavja v knjigi: »Ekoni ali Humani – Vrednote mladih v Sloveniji«.


3) Regionalno Moot Court tekmovanje iz poznavanja Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic

Ekipi, ki jo sestavljajo Anže Kimovec, Peter Podržaj, Nadja Strle, Petar Šokić, Gaja Tanko, Daša Tičar in trenerka ekipe, Špela Lovšin se podeli priznanje za osvojitev 1. mesta na Regionalnem Moot Court tekmovanju iz poznavanja Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Zaradi omejitvenih ukrepov, povezanih s COVID-19, je bilo tekmovanje v preteklem študijskem letu zaključeno po pisnem delu. Ekipa PF UL je na tekmovanju, na katerem v vseh fazah tekmuje 24 ekip s področja jugovzhodne Evrope, osvojila prvo mesto.

Pohvale za ODMEVNE DOSEŽKE NA PODROČJU OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI

1) Monroe E Price Media Law Moot Court Competition

Ekipa, ki so jo sestavljale Ana Rogelj, Antonina Nečemer in Žana Cerjak, se je jeseni 2020 prvič udeležila tekmovanja iz poznavanja prava človekovih pravic, s posebnim poudarkom na svobodi tiska, izražanja in komunikacij, ki ga organizira Bonavero Institute of Human Rights na Pravni fakulteti Univerze v Oxfordu. Na regionalnem delu tekmovanja za južno in vzhodno Evropo, ki je poteklo preko spleta in bilo organizirano v sodelovanju z Univerzo Eötvös Loránd v Budimpešti, se je ekipa uvrstila na 6. mesto (od skupno 10 ekip). Ekipa se sicer ni uvrstila v finalni, mednarodni del tekmovanja, a je njihova uvrstitev gotovo izjemen uspeh – še posebej upoštevaje dejstvo, da je bilo to prvo sodelovanje Pravne fakultete v Ljubljani na tem tekmovanju.

2) Pravna klinika Pravo v športu

Kristina Jan, Urša Pirc, Andrej Kušar, Kaja Deutschbauer in Eva Mustar prejmejo pohvalo za celoletno proaktivno in vestno delo študentskih koordinatorjev pravne klinike Pravo v športu, ki je ob 10-obletnici delovanja klinike pripravila še zbornik strokovnih prispevkov.

3) Upravnosodna klinika

Tilen Majnik in Špela Lovšin prejmeta pohvalo za celoletno proaktivno in vestno delo študentskih koordinatorjev Upravnosodne klinike.

4) Mednarodno tekmovanje PAX MOOT iz področja mednarodnega zasebnega prava

Ekipa, ki so jo sestavljali Urša Pirc, Tamara Mihajlović in Matevž Seljak, se je udeležila Mednarodnega tekmovanja PAX MOOT iz področja mednarodnega zasebnega prava. Študenti so se na tekmovanju odlično odrezali. Za las so zgrešili uvrstitev v polfinale (uvrstili so se torej med 5. in 6. mestom). Njihov pisni izdelek pa je bil 3. najboljši.


5) Delovanje na področju tutorstva

Komisija za tutorstvo (predsednik doc. dr. Aleš Novak) je na svoji seji, 22. 9. 2020, soglasno izglasovala sklep, s katerim predlaga, da se Branislavi Sari Mitrović ob zaključku njenega mandata podeli posebna pohvala PF za njeno zelo uspešno delo in opravljanje funkcije koordinatorice tutorjev za tuje študente.

6) European Human Rights Moot Court Competition

Ekipa Sergeja Hrvatič, Matej Padar, Ajda Petek, Tina Pirnovar in trenerka, Špela Lovšin, se je v preteklem študijskem letu prvič udeležila mednarodnega tekmovanja iz poznavanja Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic, ki ga organizira ELSA International. Na regionalnem delu tekmovanja je ekipa na pisnem delu dosegla skupno 28. mesto. Na ustnem delu regionalnega dela tekmovanja so tekmovalci med 19 ekipami dosegli 8. mesto. Skupno je bila izmed 55 ekip uvrščena na končno 22. mesto, pri čemer je za las zgrešila uvrstitev v finalni del tekmovanja. Tudi individualno so tekmovalci na regionalnem delu dosegli dobre uvrstitve: Sergeja Hrvatič je zasedla 5. mesto, Ajda Petek 6. mesto, Tina Pirnovar 7. mesto in Matej Padar 8. mesto med govorci.

7) Delovnopravna klinika

Poloni Glušič, Špeli Markočič in Tadeji Urbas, prejmejo pohvalo za celoletno proaktivno in vestno delo študentskih koordinatork Delovnopravne klinike v študijskem letu 2020/2021.

8) Willem C. Vis International Commercial Moot in Willem C. Vis East International Moot Arbitration Competition

Ekipa, ki so jo sestavljali:Eva Milošič, Azra Jušič, Petra Gašperšič Marolt, Andrej Kapun, Blaž Murko in Andraž Kofol  in je zastopala Pravno fakulteto v Ljubljani  na mednarodnih študentskih tekmovanjih Willem C. Vis International Commercial Moot in Willem C. Vis East International Arbitration Moot, je prejela častno omembo za pisni memorandum za tožečo stranko na dunajskem delu tekmovanja - Willem C. Vis International Commercial Moot (Pieter Sanders Award Best Memorandum for Claimant). Andrej Kapun je prejel častno omembo v kategoriji nagrade za najboljšega govorca (Neli Kaplan Award for Best Orallsts) na hongkongškem delu tekmovanja - Willem C. Vis East International Arbitration Moot. Poleg tega se je ekipa na enem od predtekmovanj, Fox Williams Premoot, uvrstila na 3. mesto, Eva Milošič pa je bila razglašena za drugo najboljšo govorko. Na dunajskem delu tekmovanja je sodelovalo več kot 300 ekip, na hongkongškem delu pa več kot 100 ekip univerz z vsega sveta.
Pohvalo prejmejo tudi trenerji: Žan Timon, Aldžič Matiš, Timotej Kotnik Jesih, Špela Mihelin in Jernej Renko.

 

1) Priznanje za dolgoletno delo

Priznanje za dolgoletno delo prejme prof. dr. Igor Kaučič.

2) Priznanja pedagogom in raziskovalcem

2.1) Nagrada za izjemno pedagoško delo

Med visokošolskimi učitelji je najvišjo skupno oceno na študentskih anketah v študijskem letu 2019/20 dosegla izr. prof. dr. Katja Filipčič (4,9), med asistenti pa as. Domen Turšič (4,9), zato se jima podeli nagrado za izjemno pedagoško delo.

2.2) Nagrada za izjemne znanstvene dosežke

Med visokošolskimi učitelji je z objavami v letu 2020 največ SICRIS točk zbral prof. dr. Grega Strban (486,86 točk), med asistenti pa as. Sara Bagari (206,80 točk), zato se jima podeli nagrado za izjemne znanstvene dosežke.

3) Priznanje za izjemne dosežke strokovnim delavcem

Za dolgoletno samostojno in prizadevno delo v službi za informatiko se priznanje za izjemne dosežke strokovnim delavcem podeli Špeli Misjak.

4) Priznanje drugim fizičnim ali pravnim osebam – SVEČANA LISTINA

Svečana listina Pravne fakultete se podeli Zavarovalnici Triglav za dolgoletno odlično sodelovanje.

Obrazložitev za podelitev svečane listine
Dobrodošli na video predstavitvi Pravne fakultete UL