Democratic backsliding in the era of permanent crises – vabilo k oddaji prispevkov

Evropski projekt »Social Sciences for Democracy – SOS4democracy« vas vabi k oddaji povzetkov prispevkov za svojo prvo letno konferenco z naslovom »Democratic backsliding in the era of permanent crises« (v prevodu: »Demokratično nazadovanje v dobi permanentnih kriz«). 

Na konferenci so dobrodošli raziskovalci s področja družboslovja in humanistike, praktiki, aktivisti, študenti in drugi, ki se ukvarjajo z raziskovanjem in zagovarjanjem pravne države, človekovih pravic in temeljnih svoboščin v sodobnih demokracijah.

Prizorišče: Univerza Roma Tre, Rim, Italija

Datum: 26.–28. junij 2024

Rok za prijavo je 15. februar 2024.

Za več podrobnosti glejte priloženi poziv za prispevke.

Več informacij o projektu in konferenci bo kmalu na voljo na spletni strani www.sos4democracy.eu.