Diplomant Pravne fakultete Aleš Žiher je na svečanem dogodku ob tednu Univerze v Ljubljani prejel Prešernovo nagrado za diplomsko delo

Univerza v Ljubljani je ob tednu Univerze, 4. 12. 2013, podelila Prešernove nagrade študentom za izjemne dosežke pri raziskovalnem ali umetniškem delu. Med nagrajenci je tudi diplomant Pravne fakultete Aleš Žiher, ki je nagrado prejel za diplomsko delo "Ekstrateritorialna uporaba Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin".

Aleš Žiher se je rodil 5. marca 1988 v Ljubljani. Po opravljeni maturi na Škofijski klasični gimnaziji se je leta 2007 vpisal na Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani. Leta 2009 je z ekipo na II. Pitamičevem vseslovenskem tekmovanju študentov prava po finalnem delu na Ustavnem sodišču RS dosegel 3. mesto. Leta 2011 se je udeležil VI. Regionalnega tekmovanja iz poznavanja Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter z ekipo prejel nagradi za najboljša memoranduma tako na strani pritožnika kot tudi na strani tožene države. Naslednje leto je pri pripravi na to tekmovanje sodeloval kot trener oziroma »coach« ekipe, ki je osvojila 1. mesto. Med leti 2010 in 2013 je bil član Razsodišča ŠOU v Ljubljani. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je dosegel povprečno oceno izpitov 9,3 in februarja 2013 diplomiral cum laude pod mentorstvom doc. dr. Saše Zagorca. 

Nagrajeno diplomsko delo Ekstrateritorialna uporaba Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin obravnava eno najtežjih vprašanj razlage konvencije, in sicer ali ta zavezuje države podpisnice tudi zunaj njihovega ozemlja ali ne. V osrednjem delu diplomskega dela avtor ni analiziral le sodne prakse Komisije in Evropskega sodišča za človekove pravice glede 1. člena  EKČP, ampak se je poglobljeno ukvarjal tudi z vprašanjem kolonijske klavzule iz 56. člena. Tako je strnjeno in temeljito razčlenil ter kritično ovrednotil celotno sodno prakso povezano z vprašanjem ekstrateritorialne uporabe konvencije in prepričljivo utemeljil, da je sodna praksa glede 1. in 56. člena, sicer v nasprotju s stališčem mednarodnopravne teorije, dokaj konsistentna. Dela, ki bi se tako poglobljeno ukvarjalo z obravnavano tematiko, v slovenskem pravnem prostoru še ni in je zato njegovo delo v tem smislu pionirsko.

Iskrene čestitke.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115