Dnevi insolvenčnega prava 201824. in 25. januarja 2018, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani


Osrednji dogodek s področja insolvenčnega prava v Sloveniji za vse strokovnjake, ki v različnih vlogah sodelujejo v postopkih zaradi insolventnosti z aktualnimi osrednjimi tematikami: vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na korporacijska razmerja in pravice, nenavadne odločitve Ustavnega sodišča v postopkih zaradi insolventnosti, nagrada upraviteljem in stroški stečajnega postopka ter aktualna vprašanja pri prodaji v stečajnem postopku. Na posvetu bo potekala tudi okrogla miza »Učinki potrjene prisilne poravnave na zavarovane terjatve«.

Posebna pozornost bo namenjena praktičnim prikazom posameznih pravnih problemov in razlagi argumentov, s katerimi predavatelji utemeljujejo svoja stališča.

Na posvetu boste dobili odgovore na vprašanja, ki bremenijo vaše vsakdanje poslovanje, opozorjeni pa boste tudi na dileme ter težave, ki se jim morate izogniti.

Ugodnejša kotizacija velja z zgodnjo prijavo do 30. novembra 2017.

Posebna kotizacija za študente znaša 60 evrov brez ddv-ja. Velja za študente 1. in 2. bolonjske stopnje z veljavnim statusom za tekoče študijsko leto (tega ob prijavi pošljite na e-poštni naslov prijave@planetgv.si).

Več na spletni strani http://www.planetgv.si/dnevi-insolvencnega-prava.

 

Organizatorji posveta: ABC Nepremičnine, Pravna Fakulteta Univerze v Ljubljani in Planet GV.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115