Dnevi javnega prava 2017

Na PF so že  23.  potekali Dnevi javnega prava : Pravo in management v javnem sektorju, tokrat v soorganizaciji PF in Inštituta za javno pravo pri Pravni fakulteti ter družb Tax-Fin-Lex, Planet GV, Uradni list Republike Slovenije in Nebre. Osrednje teme so bile Zakon o splošnem upravnem postopku, ustavna pravica do vode in njen vpliv na zakonodajo ter vprašanje uresničevanja urbanih projektov z javno-zasebnim partnerstvom. Vstop na sekcijo »Kako uresničevati urbane projekte z javno-zasebnim partnerstvom?« je bil brezplačen, saj gre za diseminacijo rezultatov ciljnega raziskovalnega projekta »CRP 2016«, ki poteka pod okriljem Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) od 1. oktobra 2016 do 30. septembra 2017, financerja projekta pa sta ARRS ter Ministrstvo za okolje in prostor RS. Več informacij o projektu je na voljo na spletni strani projekta.

Galerija


Datoteke