Drugi prijavni rok - Vabilo k oddaji prijave za vpis v univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje za študijsko leto 2016/2017

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča vse zainteresirane kandidate, da ima po končanem prvem prijavnem roku na izrednem študiju še 87 prostih vpisnih mest. 

V drugem prijavnem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali Prve prijave za vpis, in tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi napisanih študijskih programov. Izjemoma se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so oddali prvo prijavo in bili v prvem roku sprejeti, če imajo za to upravičen razlog (dokazilo je treba poslati s prijavo).

Drugi prijavni rok traja od 22. do 29. avgusta 2016 (rok za oddajo vloge je ponedeljek, 29. avgust 2016!).  

ŠOLNINA Cena šolnine za 1. letnik univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnje za študijsko leto 2016/17 znaša 2.002,89 EUR in se poravna v štirih enakih zaporednih mesečnih obrokih (zadnji obrok se plača 30. 1. 2017).

NAČIN ODDAJE PRIJAVE Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 29. avgusta 2016. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti.
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do 29. avgusta 2016 visokošolski prijavno informacijski službi Univerze v Ljubljani na naslov: Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana.

IZBIRNI POSTOPEK IN VPIS Izbirni postopek bo končan do 23. septembra 2016. Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka. 

Pravna fakulteta bo sprejete kandidate povabila na vpis, najkasneje do 29. septembra 2016.

DODATNE INFORMACIJE Celotno besedilo razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v letu 2016/17 je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Navodila za izpolnjevanje prijave na portalu eVŠ so na voljo tukaj.

Kandidati, ki jih podrobneje zanima, kako poteka izredni študij na študijskem programu Pravo 1. stopnje, lahko vse potrebne informacije najdejo na fakultetnih spletnih straneh oziroma v referatu za študentske zadeve.

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115