Drugi prijavni rok - Vabilo k oddaji prijave za vpis v univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje za študijsko leto 2017/2018

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča vse zainteresirane kandidate, da ima po končanem prvem prijavnem roku na izrednem študiju še 98 prostih vpisnih mest. 

V drugem prijavnem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo kandidati, ki:

  • se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali
  • se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali
  • se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 18. 8. 2017 (dokazilo dostavijo na Pravno fakulteto ob vpisu, ki bo najkasneje 29. septembra).

Drugi prijavni rok traja od 22. do 29. avgusta 2017 (rok za oddajo vloge je torek, 29. avgust 2017!).  

ŠOLNINA
Cena šolnine za 1. letnik univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnje za študijsko leto 2017/18 znaša 3.000,00 EUR in se poravna v šestih enakih zaporednih mesečnih obrokih (zadnji obrok se plača 30. 3. 2018).

NAČIN ODDAJE PRIJAVE
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 29. avgusta 2017. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti.
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do 29. avgusta 2017 visokošolski prijavno informacijski službi Univerze v Ljubljani na naslov: Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana.

IZBIRNI POSTOPEK IN VPIS
Izbirni postopek bo končan do 25. septembra 2017. Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka. 

Pravna fakulteta bo sprejete kandidate povabila na vpis, najkasneje do 29. septembra 2017. Vpis bo potekal na fakulteti.

DODATNE INFORMACIJE
Celotno besedilo razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v letu 2017/18 je na voljo na spletnih straneh portala eVŠ.

Navodila za izpolnjevanje prijave na portalu eVŠ so na voljo tukaj.

Kandidati, ki jih podrobneje zanima, kako poteka izredni študij na študijskem programu Pravo 1. stopnje, lahko vse potrebne informacije najdejo na fakultetnih spletnih straneh oziroma v referatu za študentske zadeve.

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115