Ekipa Pravne fakultete najuspešnejša delegacija na University of Cyprus Model United Nations (UCYMUN)

Med 31. marcem in 2. aprilom 2023 je na Univerzi na Cipru potekala mednarodna Model United Nations konferenca – UCYMUN, ki se je je letos prvič udeležila tudi delegacija 12 študentov PF UL: Lovro Bobnar, Mark Jeršič, Marta Lipovec, Benjamin Nahtigal, Jasna Nuhanović, Peter Pollak, Rok Šarić, Gal Veber, Metka Vodušek, Ema Voje, Anže Zalaznik in Maks Zupančič. Ekipo sta mentorirali prof. dr. Vasilka Sancin in doc. dr. Maša Kovič Dine.
Konferenca je potekala v angleškem jeziku, delegati PF so sodelovali v simulacijah šestih od sedmih konferenčnih odborov: Varnostnem svetu OZN, Svetu OZN za človekove pravice, UN Women, Odboru Evropskega parlamenta »Special Committee on Beating Cancer«, Odboru Evropskega Parlamenta »ITRE« (Committee on Industry, Research and Energy), Meddržavnem sodišču v Haagu.
Gal Veber kot delegat Srbije in Rok Šarić kot delegat Kitajske sta sodelovala v simulaciji zasedanja Varnostnega sveta OZN, ki je obravnaval situacijo na Kosovu. Po zahtevni razpravi in več neuspešnih resolucijah, je na predlog Kitajske in Srbije, s podporo še nekaj drugih držav, Varnostnemu svetu uspelo soglasno sprejeti resolucijo. Gal Veber je prejel najvišjo nagrado odbora, nagrado za najboljšega delegata »Best Delegate Award«, Rok Šarić pa častno omembo »Honourable Mention«.
Jasna Nuhanović, Anže Zalaznik in Lovro Bobnar so na tekmovanju sodelovali v odboru UN Women, ki je obravnaval temo »Pink Tax: Addressing Gender-Based Disparities to ensure the full and equal access of women to economic participation«. Na zaključni konferenci, na kateri so sodelovali delegati vseh odborov, je bila uspešno izglasovana resolucija odbora, ki so jo pomagali pisati naši delegati. Lovro Bobnar je prejel nagrado »Diplomatic Commendation Award«.
Ema Voje, Maks Zupančič in Peter Pollak so kot delegati sodelovali v simulaciji Sveta OZN za človekove pravice, ki se je posvetil tematiki »Sexual education as a tool to combat discrimination and promote respect for diversity«. Po napetem glasovanju delegacij na zaključni konferenci, resolucija, ki jo je odbor predstavil, ni bila izglasovana, nasprotovali so ji tudi vsi trije naši delegati, kot predstavniki konzervativnejših držav ter uspeli v glasovanje proti prepičati tudi zadostno večino drugih držav.
Benjamin Nahtigal je v odboru Evropskega parlamenta »Special Committee on Beating Cancer« zastopal stališča Finske in prejel najvišjo nagrado »Best Delegate Award«. Odbor je obravnaval temo »Introducing a coordinated and comprehensive EU strategy on fighting cancer« in z veliko večino sprejel zaključno resolucijo.
Metka Vodušek in Mark Jeršič sta na tekmovanju sodelovala kot sodnika Meddržavnega sodišča, ki se je ukvarjalo s tematiko pravnih posledic povzročitve okoljske škode. Sodišče je sprejelo svetovalno mnenje in v njem poleg vprašanj pristojnosti, odgovorilo tudi na vprašanja odgovornosti držav za nespoštovanje obveznosti na področju mednarodnega okoljskega prava in posledic okoljskega škode in podnebnih sprememb na spoštovanje obveznosti po meednarodnem pravu človekovih pravic. Mark Jeršič je prejel nagrado za najboljšega sodnika »Best Judge Award«.
Marta Lipovec je predstavljala delegacijo Slovenije v Odboru Evropskega Parlamenta »ITRE« (Committee on Industry, Research and Energy), ki je razpravljal o temi »Tackling the energy and climate crises: striving for a greener Europe with Energy Security«. Končno resolucijo je na zaključni seji podprla velika večina delegatov. Marta Lipovec je prejela najvišjo nagrado »Best Delegate Award«.

Na konferenci je sodelovalo okoli 150 delegatov in predsedujočih odborom, delegacija PF pa je bila z vsemi prejetimi nagradami najuspešnejša delegacija tekmovanja.

Udeležbo je, poleg PF, finančno podprl Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.
Galerija