Ekskurzija PEEU 2012 - obisk institucij EU v okviru predmeta Pravo in ekonomika EU

V začetku februarja smo se študenti Pravne fakultete v Ljubljani odpravili na štiridnevno ekskurzijo v Frankfurt, Luksemburg in Strasbourg. Namen ekskurzije, ki je potekala v okviru predmeta Pravo in ekonomika EU in pod vodstvom doc. dr. Mete Ahtik in doc. dr. Ane Vlahek, je bil, da bi študenti bolje spoznali delovanje in vlogo nekaterih temeljnih institucij EU, ki smo jih spoznavali pri predmetu. Prav tako pa smo dobili številne koristne informacije o možnostih zaposlitve, ki jih te institucije ponujajo.

Ekskurzijo smo začeli v Frankfurtu. Prvi večer smo se po nastanitvi sprehodili skozi mestno središče do tradicionalne nemške restavracije, kjer smo se ob večerji srečali z nekaterimi Slovenci, zaposlenimi na Evropski centralni banki (ECB). Študentje smo tako dobili priložnost, da z njimi v sproščenem vzdušju poklepetamo in zastavimo prva vprašanja. Sicer pa je obisk ECB-ja sledil naslednje jutro. Najprej smo prisluhnili predavanju, ki ga je za nas pripravila tiskovna predstavnica ECB Eszter Miltenyi, ki je predstavila namen in poslanstvo ECB, njeno zgradbo in načine delovanja, dotaknila pa se je tudi krize v euroobmočju. Temu je sledilo predavanje Metode Paternost Bajec o pravni službi ECB in o možnostih in pogojih zaposlitve na ECB.

Po pogostitvi smo pot nadaljevali v Luksemburg. Naslednji dan nas je namreč čakal obisk Sodišča EU, kjer nas je najprej sprejel slovenski sodnik dr. Marko Ilešič. Obisk smo nadaljevali z ogledom dela obravnave, pred tem pa nam je obravnavani primer (C-619/10 Trade Agency) natančneje predstavila doc. dr. Maja Brkan. Obravnavi so sledila predavanja. Delo generalnih pravobranilcev nam je na primeru, pri katerem je sodelovala s pripravo sklepnih predlogov (C-489/07 Messner), predstavila  generalna pravobranilka na Sodišču, prof. dr. Verica Trstenjak. Sodnik Splošnega sodišča Miro Prek nam je predstavil pristojnosti Splošnega sodišča in delo sodnika ter njegove ekipe, njegova strokovna sodelavka Nina Savin Bossière pa nam je predstavila enega od primerov, v katerem je Splošno sodišče apliciralo prenovljeni 263. člen PDEU. Sodnik na Sodišču dr. Marko Ilešič pa je predaval o delu in vlogi Sodišča. Priložnost za pogovor z njimi in nekaterimi drugimi zaposlenimi na Sodišču EU pa smo dobili ob pogostitvi, ki so jo pripravili za nas. Velik vtis na študente je poleg zanimivih predavanj, ki so utrdila znanje, pridobljeno na fakulteti, naredila tudi arhitektura palače, v kateri deluje SEU, in večjezičnost obravnave, ki smo si jo ogledali (simultano je bila prevajana v 8 jezikov).

Zadnji dan je sledil obisk Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Žal v tem času ni bilo plenarnega zasedanja, vseeno pa smo si ogledali dvorano, v kateri zaseda, in nekatere druge prostore, v katerih poteka delo, ter tako pobližje spoznali tudi to institucijo EU in bili tudi tokrat navdušeni nad arhitekturo in mogočnostjo njene palače.

Brez dvoma smo bili študentje z ekskurzijo zelo zadovoljni. Dobili smo dobro predstavo o institucijah, o katerih smo prej le brali ali poslušali na predavanjih, videli, kako delujejo, in izvedeli o možnostih, da se na njih tudi sami nekega dne zaposlimo. In prav ta želja se je na ekskurziji v marsikom prebudila. Zato se v imenu študentov 2. letnika Pravne fakultete Univerze v Ljubljani lepo zahvaljujem vsem, ki so za nas pripravili predavanja, odgovarjali na naša vprašanja in nas toplo sprejeli. Zahvala gre seveda tudi naši fakulteti, ki je ekskurzijo organizirala in jo finančno podprla.

Filip Dougan, študent 2. letnika PF UL

Galerija