Erasmus sejem in objava razpisa za študentske izmenjave in prakse v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/19

Objavljena sta fakultetna razpisa za študijsko leto 2018/19 za oba tipa Erasmus+ mobilnosti za študente:

  • študijska izmenjava (študent gre za en ali dva semestra na izmenjavo v tujino)
  • praksa (študent gre za najmanj 2 in največ 12 mesecev na prakso v tujino)

Rok prijave: ponedeljek, 4. januar 2018.

V torek, 28. novembra 2017, so tutorji za tuje študente in fakultetna mednarodna pisarna z namenom promocije programa organizirali tudi manjši Erasmus sejem, na katerem so se predstavili tuji študentje, ki v zimskem semestru opravljajo izmenjavo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Nekaj foto utrinkov s sejma je na voljo v priloženi galeriji.

In še nekaj statističnih podatkov o realizaciji mobilnosti v okviru programa Erasmus+ na naši fakulteti za preteklo študijsko leto 2016/17:

  • 90 študentov iz tujine je pri nas opravljalo Erasmus študijsko izmenjavo;
  • 1 študentka iz tujine je tu opravila Erasmus prakso;
  • 83 domačih študentov je odšlo na Erasmus študijsko izmenjavo v tujino;
  • 42 domačih študentov je bilo na Erasmus praksi v tujini;
  • 14 tujih pedagogov je pri nas opravilo Erasmus učiteljsko gostovanje;
  • 10 domačih pedagogov je gostovalo v tujini v okviru programa Erasmus učiteljsko gostovanje;
  • 4 strokovni delavci s tujih partnerskih univerz so se pri nas udeležili programa Erasmus usposabljanja osebja;  
  •  6 domačih strokovnih delavcev je v okviru programa Erasmus usposabljanja osebja odšlo v tujino.
Galerija