Etični vidiki uporabe novih tehnologij v odvetništvu in varstvo državljanov

Odvetniška zbornica Slovenije v sodelovanju z Odvetniško akademiji OZS in Pravno fakulteto v Ljubljani vljudno vabita na predstavitev:

Etični vidiki uporabe novih tehnologij v odvetništvu in varstvo državljanov (predstavitev v čast Evropskega dneva odvetnikov) 


Pri predstavitvi bodo sodelovali:

odv. mag. Roman Završek, predsednik Odvetniške zbornice Slovenije

odv. Živa Drol Novak, predsednica Etične komisije pri OZS

odv. Janez Stušek in

odv. Alenka Košorok Humar, direktorica Odvetniške akademije OZS


Predstavitev bo potekala v okviru predavanj pri predmetu Uvod v pravoznanstvo v sredo, 25. oktobra 2017 in se pričela ob 10.15.

Predavanja pri Uvodu v pravoznanstvo bodo od 11.15 ure potekala po urniku.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115