Evropski dan odvetnikov

Odvetniška zbornica Slovenije je v sodelovanju z Odvetniško akademijo OZS in Pravno fakulteto v Ljubljani organizirala predstavitev z naslovom Etični vidiki uporabe novih tehnologij v odvetništvu in varstvo državljanov.

Na predstavitvi, ki je 25. oktobra 2017 potekala v sivi predavalnici Pravne fakultete v Ljubljani so sodelovali predsednik Odvetniške zbornice Slovenije, odv. mag. Roman Završek, predsednica Etične komisije pri OZS odv. Živa Drol Novak, odv. Janez Stušek in odv. Alenka Košorok Humar, direktorica Odvetniške akademije OZS.

Predstavitev, ki je potekala v okviru predmeta Uvod v pravoznanstvo, je bilo izjemno dobro obiskana, in se je zaključila z živahno razpravo o možnostih in omejitvah novih tehnologij pri odvetniškem delu, pa tudi pri opravljanju drugih pravniških poklicev. 

Galerija