Generacijsko fotografiranje za letni Zbornik

Naslednji teden (torek in sreda) organiziramo generacijsko fotografiranje študentov po posameznih letnikih. Zaradi gradbenih del pred vhodom fakultete, bomo fotografiranje izvedli po predavalnicah po spodaj navedenem razporedu. Vsi, ki se boste udeležili predavanj prosim,da ob koncu predavanj ostanete in počakate v predavalnici. Ostali pa se ob navedeni uri razporedite po predavalnici. Študentje bodo na fotografiji stali, saj je to edina možnost, da predavalnica sprejme največ študentov.

Pridite v čim večjem številu :) Generacijskega fotografiranja se naj udeležijo vsi študentje; tudi tisti, ki niste oddali soglasja ali nočete da bo objavljena vaša posamezna fotografija v Zborniku.

1. letniki v TOREK, 26.oktobra ob 13:50 v SIVI predavalnici (po predavanju iz Pravne zgodovine in pred predavanjem Ekonomije). Dopoldanska skupina naj se udeleži predavanja iz Pravne zgodovine. Popoldanska skupina in ostali pa naj se prosim zberejo ob 13:30 v avli fakultete, ob zaključku predavanja pa bomo skupaj odšli v sivo predavalnico.

2. letniki v TOREK, 26.oktobra ob 11:45 v RDEČI predavalnici (po predavanju iz Družinskega prava in pred predavanjem Prava in ekonomike)

3. letniki v TOREK, 26.oktobra med odmorom Financ (12:45-13:00 oz. 13:00-13:15) v VIJOLIČNI predavalnici 

4. letniki in absolventje v SREDO, 27.oktobra ob 14:45 v MODRI predavalnici (pred predavanjem iz Upravnega postopka in Upravnega spora). Študentje 4.letnika in absolventje v primeru,da nimate predavanj se prosim zberite ob 13:30 pred MODRO predavalnico.

Adriana Glažar

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115