Informacija o dokončanju univerzitetnega študijskega programa Pravo

Ker v zadnjem času prihaja med študenti do različnih interpretacij in nejasnosti pri razumevanju sklepov senata PF UL glede načina dokončanja študija (starega) univerzitetnega študija Pravo, v nadaljevanju podajamo naslednje informacije:

1.)  Objava na spletni strani fakultete, da se izpiti predmetov 3. letnika (starega) univerzitetnega študijskega programa Pravo izvajajo le še do vključno 30.9.2013, se nanaša le na študente, ki so bili nazadnje vpisani v 3. letnik (starega) univerzitetenga študijskega programa Pravo. To pomeni, da le ti študenti (gre za študente, ki so v letu 2012/13 brez statusa) po 30. 9. 2013 ne morejo več dokončati svojega študija po starem programu (lahko pa se prepišejo na bolonjski študijski program Pravo). 

2.)  Študenti, ki so (bili) v študijskih letih 2011/12 ali 2012/13 nazadnje vpisani v 4. letnik ali v dodatno leto (absolventski staž) starega univerzitetnega študijskega programa in študenti, ki se bodo v študijskem letu 2013/14 vpisali v dodatno leto (absolventski staž), lahko še naprej (tudi po 30.9.2013) opravljajo manjkajoče izpite starega študijskega programa.

Univerzitetni študijski program Pravo se preneha izvajati 30. 9. 2016. Po tem datumu ni mogoče opravljati nobenega izpita, dokončati diplomske naloge, opraviti katerekoli druge študisjke obveznosti ali diplomirati po tem programu. Izpitni roki za predmete 3. in 4. letnika se bodo razpisovali še vse do 30. 9. 2016.
 
Referat za študentske zadeve
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115