Informacija o vpisu v 1. letnik univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnja v študijskem letu 2016/2017 in opozorilo glede primernosti fotografije

Vpis študentov, sprejetih s »prvo prijavo«, bo potekal po naslednjem razporedu:

  •  vpis za redne študente, katerih priimki se začnejo s črko A do K, bo potekal v torek, 9. avgusta 2016, ob 9. uri v vijolični predavalnici,
  • vpis za redne študente, katerih priimki se začnejo s črko L do Ž, bo potekal v torek, 9. avgusta 2016, ob 13. uri v vijolični predavalnici,
  • vpis za izredne študente bo potekal v sredo, 10. avgusta 2016, ob 10. uri v vijolični predavalnici.
Vabilo s  podrobnimi navodili boste prejeli najpozneje v prvem tednu v avgustu. Prosimo, da se držite navedenega datuma in ure razporeda. Vpišejo vas lahko tudi starši ali kdo drug, ki bo imel vse potrebne podatke in bo s seboj prinesel podpisan vpisni list.

Posebej opozarjamo na navodilo ministrstva glede primernosti slik za osebne dokumente, na voljo pa je na spletnem naslovu <www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/word/PRIMERNA_FOTOGRAFIJA.pdf>.

 
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115