Informacija o vpisu v 1. letnik univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnja v študijskem letu 2020/2021 in vlogi za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice

Vpisna služba Univerze v Ljubljani bo študentom sprejetim v prvem roku poslala sklepe do 24. julija 2020. V naslednjih dneh, a najkasneje do 30. julija 2020, bodo študenti, ki bodo sprejeti (redno ali izredno) na Pravno fakulteto v Ljubljani, prejeli vabilo z navodili za vpis na svoj elektronski naslov.

Obojestransko natisnjen in podpisan vpisni list morajo študenti najkasneje do 14. avgusta 2020, poslati na Pravno fakulteto v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »VPIS«.

Opozarjamo, da študenti, katerih vpisni listi ne bodo prispeli do 17. avgusta 2020, ne bodo vpisani!

Vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice študenti oddate elektronsko preko portala eUprava, na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115