Informacija o vpisu v 1. letnik univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnja v študijskem letu 2022/2023

Vpisna služba Univerze v Ljubljani bo v roku do konca julija študentom sprejetim v prvem roku poslala sklepe. Študenti, ki bodo sprejeti (redno ali izredno) na Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, bodo 9. avgusta prejeli vabilo z navodili za elektronski vpis na svoj elektronski naslov. Elektronski vpisni list morajo študenti izpolniti in zaključiti najkasneje do 12. avgusta 2022. Vpis bo elektronski v celoti, zato ga v tiskani obliki študenti ne pošiljajo na Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani.

Opozarjamo, da študenti, katerih vpisni listi v elektronskem sistemu ne bodo izpolnjeni in elektronsko oddani do 12. avgusta 2022, ne bodo vpisani!

Študenti, ki bodo sprejeti, pa se iz kakršnihkoli razlogov ne bodo vpisali, prosimo, da svoj odstop sporočijo na: 
branko.perhaj@pf.uni-lj.si. 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115