Informacija o vpisu v 1. letnik univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnja v študijskem letu 2015/2016 in opozorilo glede primernosti fotografije

Vpis študentov sprejetih s »prvo prijavo«, bo potekal po naslednjem razporedu:

  • vpis za redne študente, katerih priimki se začnejo s črko A do črke K, bo potekal v torek, 11. avgusta 2015, ob 9. uri v vijolični predavalnici,
  • vpis za redne študente, katerih priimki se začnejo s črko L do črke Ž,  bo potekal v sredo, 12. avgusta 2015, ob 9. uri v vijolični predavalnici,
  • vpis za izredne študente bo potekal v sredo, 12. avgusta 2015, ob 9. uri v vijolični predavalnici.

Vabilo s  podrobnimi navodili boste prejeli v prvem tednu v avgustu. Prosimo, da se držite datuma in ure razporeda, ki bo naveden. Vpišejo vas lahko tudi starši ali kdo drug, ki bo imel vse potrebne podatke in bo s seboj prinesel podpisan vpisni list.

Posebej opozarjamo na navodilo ministrstva glede primernosti slik za osebne dokumente, ki se nahaja na naslovu: http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/word/PRIMERNA_FOTOGRAFIJA.pdf

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115