Informacije za študente 1. letnika prve stopnje ob začetku študijskega leta

Drage brucke in bruci,  s predavanji in vajami pričnemo 2. oktobra 2020. Prve dni študijskega leta bodo prostori fakultete namenjeni predvsem vam, potem pa tudi vi pričnete s hibridnim načinom izvedbe študijskega procesa (tako kot študentke in študenti višjih letnikov).

Študij od 2. oktobra 2020 do 9. oktobra 2020

Vsak predmet zimskega semestra boste v podaljšanem prvem tednu spoznali na uvodnem predavanju in vajah in se v živo srečali s predavatelji in asistenti. Za to obdobje smo pripravili poseben urnik (v priponki). Razdelitev v skupine je ista kot za sprejem 1. oktobra 2020.

Pomembno: V skupine ste razdeljeni le prvič vpisani v 1. letnik. Ponovno vpisani v 1. letnik boste predavanja in vaje lahko spremljali od 12. oktobra 2020 dalje.

Študij od 12. oktobra 2020 dalje

Študijski proces bo od 12. oktobra 2020 dalje potekal po urniku, objavljenem na spletni strani PF. O morebitnih spremembah vas bomo pravočasno obveščali. Predavanja in vaje bodo potekala hibridno; v predavalnici bo ena skupina študentk in študentov (pri vajah bo razdeljena na šest podskupin, o razdelitvi v podskupine za vaje boste obveščeni naknadno), ostali boste predavanja in vaje spremljali na daljavo preko aplikacije Zoom. Velikost skupin bomo prilagajali epidemiološki sitauciji ter pravilom in priporočilom NIJZ, Univerze v Ljubljani in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Zaenkrat upoštevajte zgoraj navedeno razdelitev v skupine.

Prisotnost skupin na fakulteti (udeležba na predavanjih in vajah v živo) bo potekala na naslednji način:

- skupina A: od 12.10. 2020 do 16. 10. 2020

- skupina B: od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020

- skupina C: od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020

- skupina D: od 2. 11. 2020 do 6. 11. 2020

V tednu po 9. novembru 2020 se bodo skupine menjale tedensko na fakulteti po istem vrstnem redu.

Skupina E (izredni študenti) boste vsa predavanja in seminarje spremljali na daljavo, vaje pa tedensko na fakulteti (7. skupina na urniku).

Študentke in študenti, ki ste ponovno vpisani v 1. letnik, boste vsa predavanja in seminarje v zimskem semestru spremljali na daljavo (niste razporejeni v prej navedene skupine). Glede možnosti obiska vaj v živo boste obveščeni naknadno.

Tiste študentke in študenti, ki iz zdravstvenih ali drugih zadržkov, ne morete sodelovati pri študijskem procesu v živo, in zato ne bi mogli izpolnjevati študijskij obveznosti (npr. pogojev za pristop k izpitu), naj o tem obvestijo referat.

 

POMEMBNO:

V prostorih Pravne fakultete UL je ves čas obvezno nošenje mask in vzdrževanje medosebne razdalje. Obvezna je uporaba razkužil, ki se nahajajo pri vhodu v stavbo in predavalnice. Ne zadržujte se v skupnih prostorih fakultete ali pred njo. Če kažete znake obolelosti s Covid-19 (povišana temperatura, kašelj, smrkanje, slabo počutje), ostanite doma. V stavbo fakultete pridite največ 10 minut pred začetkom predavanj, seminarjev, vaj ali drugih predvidenih dejavnosti.

 

Želimo vam uspešen študij!