Informativni dan Programa za izpopolnjevanje

25. septembra 2019 bomo ob 17.00 v Seminarju 5 na Pravni fakulteti organizirali poseben informativni dan programa za izpopolnjevanje (specializacij).

Predstavili vam bomo organizacijske vidike izvedbe, obseg, študijske obveznosti, način plačila šolnine in postopek prijave ter vpisa. Vsak modul od 12 v letošnjem študijskem letu razpisanih modulov bo tudi vsebinsko predstavljen, nato pa boste imeli možnost  individualnih pogovorov s predstavniki modulov.

Vljudno vabljeni! 

Moduli (v oklepaju je naveden predstavnik modula na informativnem dnevu) bodo predstavljeni po naslednjem vrstnem redu: 

1. Civilno pravo (as. dr. Karmen Lutman)
2. Gospodarsko pravo (as. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc)
3. Evropsko pravo (as. dr. Karmen Lutman, as. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc)
4. Nomotehnika (doc. dr. Tilen Štajnpihler, prof. dr. Albin Igličar)
5. Kriminologija (izr. prof. dr. Katja Filipčič)
6. Kazensko pravo (izr. prof. dr. Katja Filipčič)
7. Delovno pravo in pravo socialne varnosti
8. Mednarodno pravo
9. Ekonomska analiza prava (doc. dr. Jaka Cepec)
10. Rimsko pravo (prof. dr. Janez Kranjc)
11. Razvoj prava v evropski tradiciji (prof. dr. Janez Kranjc)
12. Ustavno pravo