INFORMATIVNI DAN - ŠTUDIJ NA PRAVNI FAKULTETI

10 razlogov za vpis na Pravno fakulteto v Ljubljani:

  1. najstarejša, najprestižnejša, najboljša;
  2. izvrstni študijski pogoji,
  3. bogat predmetnik in široka izobrazba;
  4. dinamično ob študijsko življenje;
  5. številčen in ugleden profesorski zbor;
  6. mednarodno uspešni diplomanti;
  7. številne možnosti študija v tujini;
  8. najbogatejša pravna knjižnica v Sloveniji;
  9. odlično pripravo na delo v pravniških poklicih
  10. ...ker ne potrebujete le vi Pravne fakultete, temveč tudi Pravna fakulteta vas.
Študij na Pravni fakulteti v Ljubljani je organiziran v skladu z načeli bolonjske reforme.

Prvostopenjski študij na Pravni fakulteti v Ljubljani traja štiri leta. Diplomant pridobi naziv diplomirani pravnik oziroma diplomirana pravnica. Pogoj za zaposlitev v pravosodnih poklicih (sodniki, odvetniki, tožilci, notarji) je opravljen pravniški državni izpit. K opravljanju pravniškega državnega izpita lahko pristopijo diplomanti, ki so končali prvo in drugo stopnjo pravnega študija.

Drugostopenjski študij na Pravni fakulteti traja eno leto, diplomant pa pridobi naziv magister oziroma magistra prava.

Program študija prava na Pravni fakulteti je zasnovan tako, da študentom ponuja najboljšo osnovo za opravljanje pravniškega državnega izpita. Diplomanti naše fakultete so na pravniškem državnem izpitu prepričljivo najboljši. Seveda pa lahko študenti druge stopnje poglobijo znanje tudi na drugih specializiranih področjih.

Študenti lahko del študija opravijo na tujih fakultetah v okviru projekta Socrates/Erasmus. V tujini opravljene izpite lahko študent uveljavlja kot del  opravljenih študijskih obveznosti na naši fakulteti.

Pravna fakulteta  poleg  prvostopenjskega in drugostopenjskega študija prava izvaja tudi doktorski študij za pridobitev doktorata znanosti, ki je krona študijskega procesa in je namenjen najsposobnejšim študentom.

Podrobnejše informacije o študiju se nahajajo v:
Predstavitveni zbornik I. stopnja
Predstavitveni zbornik II. stopnja
Predstavitveni zbornik III. stopnja

Pokličite v dodiplomski in podiplomski referat za študentske zadeve  ali pa nam pišite na elektronski naslov: info.vpis@pf.uni-lj.si.


Datoteke
acrobatPrid'te na ta PRAVO (1,132.88 KB)