Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, dne 28. januarja vabi na posvet z naslovom: »Aktualni problemi izvajanja javnih služb in položaja javnih podjetij ter javnih zavodov«.

Več informacij..
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115