Izjemni vpis v višji letnik in podaljšanje absolventskega staža

Študentke in študente obveščamo, da je treba prošnje:

- za podaljšanje absolventskega staža vložiti do 20. septembra 2010;

- za izjemni vpis v višji letnik pa do 24. septembra oziroma najkasneje do 4. oktobra 2010.

Zaželeno je, da se prošnje vlagajo priporočeno po pošti. Prošnje je mogoče pisno oddati tudi v referatu  za dodiplomski študij v času uradnih ur.
 

Prošnje je treba oddati pisno na pripravljenem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Pravne fakultete. Prošnje, ki ne bodo oddane na obrazcu, bodo vrnjene v popravo.


Druge prošnje
(tj. ki se ne nanašajo na podaljšanje absolventskega staža ali izjemni vpis v višji letnik) je treba oddati na ločenem obrazcu. Obrazec za vse druge prošnje je prav tako objavljen na spletni stran.

 
Komisija za študentske zadeve

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115