Izr. prof. dr. Vasilka Sancin izvoljena za članico Odbora ZN za človekove pravice


Prodekanja Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, izr. prof. dr. Vasilka Sancin, je bila v četrtek, 14. junija 2018, na sedežu Združenih narodov v New Yorku, kjer je potekalo zasedanje 170 držav pogodbenic Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, v prvem krogu izvoljena za članico Odbora ZN za človekove pravice za štiriletni mandat. Odbor ZN za človekove pravice je sestavljen iz 18 priznanih pravnih strokovnjakov z visokimi moralnimi standardi in priznano strokovnostjo na področju človekovih pravic, ki delujejo v osebnem svojstvu. Zasedanja odbora potekajo trikrat letno v trajanju treh do štirih  tednov v Ženevi.

Kot poudarjajo na Ministrstvu za zunanje zadeve, je izvolitev v Odbor ZN za človekove pravice pomembno priznanje njenemu strokovnemu delovanju na področju človekovih pravic in mednarodnega prava, obenem pa dodatno prispeva k mednarodnemu ugledu in prepoznavnosti Slovenije.

Odbor ZN za človekove pravice je osrednje strokovno telo na globalni ravni, ki služi kot nadzorni mehanizem spoštovanja in uveljavljanja pravic iz Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (1966), med njimi pravice do življenja, prepovedi mučenja in suženjstva, pravice do prostosti in osebne varnosti, pravice do svobodnega izražanja in številnih drugih. Opravlja periodičen pregled spoštovanja obveznosti držav pogodbenic in jim daje konkretna priporočila, naslavlja individualne pritožbe posameznikov ter pripravlja Splošne komentarje (General Comments), ki pomenijo avtoritativno razlago pravic in služijo kot pomožno sredstvo pri odločanju tako mednarodnih, kot domačih sodnih in drugih teles, o vprašanjih človekovih pravic.

Profesorici Vasilki Sancin iskreno čestitamo!


 
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115