Izvrsten nastop študentov PF na tekmovanju s področja kazenskega prava EU

Študenti Pravne fakultete v Ljubljani, Ana Maja Kralj, Nejc Mali, Eva Zarli, Anej Ogrizek in Matej Igličar, so se med 20. in 22. aprilom ufeležili mednarodne študentske konference in tekmovanja s področja kazenskega prava EU. Tekmovanje je potekalo na Univerzi v vzhodnem Piemontu in se je nanašalo Uredbo o vzajemnem priznavanju sklepov o začasnem zavarovanju in sklepov o odvzemu (Uredba EU 2018/1805).

Dogodek je potekal v sklopu projekta PreCrim, v katerem so poleg gostujoče Univeze in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani sodelovali še študentje in akademiki s pravnih fakultet Univerze Leuphana, Univerze v Düsseldorfu in Univerze v Portu.

Posebnost tekmovanja je bila, da so se pomerile mešane ekipe študentov različnih držav, tekmovalci pa so imeli le en dan časa, da so pripravili argumente za konkreten fiktivni primer. Zmagala je ekipa, kjer sta sodelovala Eva Zarli in Nejc Mali, organizatorji in žirija pa so posebej pohvalili izvrstno pripravljenost vseh petih študentov naše fakultete ter njihove izdelane ustne nastope.

Na fotografiji od leve proti desni: Ana Maja Kralj, Nejc Mali, Eva Zarli, Anej Ogrizek in Matej Igličar (foto: M. Hafner)
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115