Jaka Kukavica drugi v tekmovanju za nagrado Phanor J. Eder

Odbor mlajših komparativistov Ameriškega združenja za primerjalno pravo (The Younger Comparativists Committee of the American Society of Comparative Law), največjega in matičnega združenja na področju študija primerjalnega prava v ZDA, že tradicionalno vsako leto podeljuje nagrado Phanor J. Eder Prize za najboljši znanstveni članek dodiplomskih študentov prava iz področja primerjalnega prava. Letos se je za nagrado potegoval tudi študent Pravne fakultete v Ljubljani Jaka Kukavica, ki je v svojem članku z naslovom »National Consensus and the Eighth Amendment: Is There Something to be Learned from the United States Supreme Court« iskal in analiziral razloge za razlike v konsistentnosti konceptualizacije doktrine konsenza v ustavnosodni presoji Vrhovnega sodišča ZDA na eni strani in Evropskega sodišča za človekove pravice na drugi. Kljub temu da Jaka Phanor J. Eder nagrade ni osvojil, pa se je s svojim člankom uvrstil tik za zmagovalca in si tako prislužil Phanor J. Eder First Honourable Mention.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115