Javno zbiranje ponudb za najem poslovnih prostorov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani za izvajanje gostinske dejavnosti

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja poziv za javno zbiranje ponudb za najem poslovnih prostorov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani za izvajanje gostinske dejavnosti. Organizator javnega zbiranja ponudb, upravljalec in najemodajalec predmetnih prostorov je Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana. Lastnik nepremičnine je Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.
 
V priloženih prilogah boste našli vsebino poziva ter ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na javno zbiranje ponudb. V dokumentaciji opredeljeni prostori se oddajajo za izvajanje gostinske dejavnosti. Cilj je zagotovitev kakovostne in raznovrstne ter zdrave ponudbe za goste gostinskega obrata, tako za študente in zaposlene Pravne fakultete UL kot tudi za zunanje goste.
 
Zainteresirani ponudnik mora oddati 1 izvod ponudbene dokumentacije skladno z navodili razpisne dokumentacije. Ponudba mora biti oddana v dekanatu Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana) najkasneje do 7. 9. 2023 do 12.00. Javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 2023 ob 12.30 v seminarju št. 3 Pravne fakultete UL na Poljanskem nasipu 2 v Ljubljani.
 
Več v pripetih datotekah.