Kandidati za rektorja UL s predstavitvijo njihovih programov v obdobju 2021-2025

V skladu s Sklepom o začetku postopka za izvolitev rektorja Univerze v Ljubljani za obdobje 2021-2025 so lahko senati članic Univerze v Ljubljani do četrtka, 25. februarja 2021, do 12. ure, Volilni komisiji Univerze v Ljubljani posredovali obrazložene predloge kandidatov za rektorja.

V skladu s predpisanim načinom je prispelo pet predlogov za štiri kandidate, in sicer za:
prof. dr. Igorja Lukšiča (predlog z UL FDV),
prof. dr. Gregorja Majdiča (predlog z UL VF),
prof. dr. Igorja Papiča (predlog z UL FE in UL FKKT),
prof. dr. Antona Ramšaka (predlog z UL FMF).

Vsi kandidati izpolnjujejo formalne pogoje za kandidaturo in z njo tudi soglašajo.

Programi kandidatov so objavljeni na spletni strani Univerze.

Javne predstavitve bodo potekale v naslednjih terminih (članice UL in Rektorat UL smo glede na število volilnih upravičenk/upravičencev razdelili v tri skupine):

  • v sredo, 24. 3. 2021, ob 16. uri (UL AG, UL BF, UL FDV, UL FFA, UL FMF, UL FS, UL FU, UL PEF),
  • v četrtek, 25. 3. 2021, ob 16. uri (UL AGRFT, UL EF, UL FE, UL FGG, UL FSD, UL MF, UL PF, UL ZF),
  • v petek, 26. 3. 2021, ob 16. uri (UL ALUO, UL FA, UL FF, UL FKKT, UL FPP, UL FRI, UL FŠ, UL NTF, UL TEOF, UL VF in Rektorat UL).

Dodatni termini javnih predstavitev (op. glede na dosedanje podatke):

  • v ponedeljek, 29. 3. 2021, ob 16.00 (umetniške akademije),
  • v torek, 6. 4. 2021, ob 16.00 (Visokošolski sindikat - VSS),
  • v četrtek, 8. 4. 2021, ob 16.00 (UL FFA, UL NTF).

Za vse zgoraj navedene javne predstavitve sta na voljo dve povezavi, in sicer ena za aktivno udeležbo prek videokonferenčne programske opreme ZOOM in druga za javnost prek spletne »YouTube playliste«:

Zoom povezava (omejeno število možnih udeleženk/udeležencev na največ 1000):
https://uni-lj-si.zoom.us/j/93710004403

Povezava je enaka za vse predstavitve, dve uri pred začetkom posamezne predstavitve bo možno vstopiti v zoom sobo.

Video prenos v višji kakovosti brez možnosti postavljanja vprašanj za neomejeno število udeležencev je na voljo na povezavi: https://youtube.com/playlist?list=PLHuFI9ewvHMPVRJVMyFRNCr92iC065j-H

Povezava je enaka za vse predstavitve.


Volitve rektorja bodo potekale v torek, 13. aprila 2021, na vseh 26 članicah Univerze in rektoratu hkrati.

Na Pravni fakulteti ima  volilno pravico na volitvah rektorja Univerze v Ljubljani 72 zaposlenih in 1160 študentov.


Volilni imenik zaposlenih PF

Sklepo o imenovanju volilnega odbora PF za volitve rektorja 2021Prof. dr. Matjaž Ambrož,
predsednik Volilne komisije Univerze v Ljubljani