Karierni centri Univerze v Ljubljani

Univerza v Ljubljani je na javnem razpisu za sofinanciranje razvoja in izvajanja delavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu, ki ga je izvedlo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, iz Evropskega socialnega sklada pridobila sredstva za izvajanje programa skladno z Operativnim programom razvoja človeških virov za obdobje  2007 – 2013, v okviru 3. Razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 3: kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva. Ministrstvo bo za izvedbo projekta Univerzi v Ljubljani izplačalo do največ  1.187.201,72 EUR, od tega 85 odstotkov prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 15 odstotkov Republika Slovenija. Projekt se bo izvajal od 2.7.2010 do 30.6.2013. Koordinatorica projekta za Univerzo v Ljubljani je Maja Dizdarevič, medtem ko je predstavnica Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, dr. Manica Jakič.

V okviru projekta so se na 23 fakultetah in 3 akademijah Univerze v Ljubljani vzpostavili karierni centri, ki za študente in diplomante nudijo sledeče brezplačne aktivnosti:

  • Informiranje o študijskih programih in zaposlitvenih možnostih diplomantov po zaključku študija,
  • individualno in skupinsko karierno svetovanje,
  • organizacija brezplačnih delavnic in drugih dodatnih izobraževanj za študente za pridobivanje zaposlitvenih in drugih veščin ter znanj, ki jih študenti in diplomanti potrebujejo za uspešen vstop na trg delovne sile,
  • informiranje o prostih delovnih mestih,
  • predstavitve delodajalcev in zaposlitvenih možnostih v njihovih organizacijah,
  • študijski obiski v organizacije, kjer bodo študenti spoznali realno delovno okolje,
  • spremljanje diplomantov (anketa o zaposljivost diplomantov, sodelovanje z ALUMNI klubi),
  • Izvajanje promocijskih aktivnosti,
  • organizacija posvetov na temo vseživljenjske karierne orientacije,
  • vzpostavitev spletnega portala.

Da so tovrstne aktivnosti dobrodošle in predvsem potrebne, potrjujejo tudi študenti, zaposleni na članicah in delodajalci. Že v prvem mesecu delovanja smo izvedli preko 100 individualnih svetovanj študentom in diplomantom, zelo dobro sodelujemo z zaposlenimi na članicah, v želji po sodelovanju pa se na nas obračajo tudi delodajalci.

V kolikor želite biti informirani o aktivnostih v okviru projekta, se lahko naročite nanje na elektronskem naslovu: kc@uni-lj.si. V kratkem bomo z namenom informiranja o aktivnostih v okviru projekta vzpostavili spletno stran, ki bo na elektronskem naslovu www.kc.uni-lj.si.

Za več informacij pokličite karierno svetovalko Jano Gruden na: 01/2418 698, ali pišite na jana.gruden@uni-lj.si.

Veliko uspehov na vaši karierni poti vam želimo

Karierni svetovalci Univerze v Ljubljani

Datoteke
acrobatKarierni centri UL (163.33 KB)