Kolokvij v počastitev 110 letnice rojstva akad. prof. dr. Viktorja Korošca in 90 letnice ustanovitve Pravne fakultete v Ljubljani

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani vljudno vabi na 

Kolokvij v počastitev 110 letnice rojstva akad. prof. dr. Viktorja Korošca in 90 letnice ustanovitve Pravne fakultete v Ljubljani,

ki bo v torek, 22. decembra 2009 od 8.30 do 13.00  v senatni sobi
Pravne fakultete v Ljubljani
.

PROGRAM

8.30

Pozdrav dekana prof. dr. Rajka Pirnata

8.35-9.00

Janez Kranjc: Življenje in delo akademika Viktorja Korošca

9.00-9.30

Katja Škrubej: Kako razumeti Hammurabijevo formulo kittum u misharum - »pravo in pravičnost«?

9.30-10.00

Vladimir Simič: Nekateri pravni vidiki epa o Gilgamešu

10.00 – 10.15

Odmor

10.15-10.45

Marko Kambič: Publius Iuventius Celsus o gradnji na tujem zemljišču – poskus oživitve eksegeze klasične kazuistike

10.45-11.15

Ciril Ribičič: Varstvo časti in dobrega imena proti svobodi izražanja

11.15-11.45

Franjo Štiblar: Solidarizem kot alternativa planskemu socializmu in liberalnemu kapitalizmu

11.45-12.15

Grega Strban: Sodobni izzivi prava socialne varnosti

12.15-13.00

RazpravaVljudno vabljeni!

prof. dr. Janez Kranjc
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115