Kolokvij z okroglo mizo "Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?"

Vljudno vabljeni na kolokvij z okroglo mizo Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?, ki bo potekal v okviru raziskovalnega projekta "Pravo v dobi velikih podatkov”, ki ga financira Agencija za raziskovalno dejavnost RS (J5-6823). 

Kolokvij bo potekal 31. avgusta 2015 ob 12. uri na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (Zlata predavalnica). Glavni gost dogodka doc. dr. Jure Leskovec, Univerza Stanford (ZDA)

Več o dogodku in programu v priloženem vabilu.

Pretvorba vedno večjega dela naših aktivnosti v digitalni jezik ustvarja ogromne količine osebnih podatkov, »veliko podatkovje« (»big data«), od katerih so postmoderne družbe eksistenčno odvisne. V teoriji prevladuje stališče, da bo prav fenomen »velikega podatkovja« prihodnja leta pomembno vplival na to, kako dojemamo svet in svoje mesto v njem. Ta pojav prinaša številne prednosti posameznikom, podjetjem in državam. Te podatke je mogoče učinkovito povezovati, po njih rudariti z algoritmi z namenom iskanja skritih, dotlej neznanih povezav, in tako povečati učinkovitost (tudi pravnega) odločanja. Urejanje podatkov, rudarjenje oziroma na sploh iskanje uporabnih povezav pa je lahko tudi vir novih krivic. Prepuščeno je algoritmom, ki jih pravnik slabo razumemo. 

Udeležba na kolokviju je brezplačna. Udeležence prosimo, da svojo udeležbo potrdijo po elektronski pošti inst.crim@pf.uni-lj.si najkasneje do 30. 8. 2015


Organizator:
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Datoteke
acrobatVabilo na kolokvij (363.05 KB)