Konferenca mednarodnopravnega varstva okolja 1. KONFERENCA O SODOBNIH IZZIVIH MEDNARODNOPRAVNEGA VARSTVA OKOLJA

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani organizira dvodnevno konferenco z naslovom

Sodobni izzivi mednarodnopravnega varstva okolja

Teme konference bodo obsegale vprašanja mednarodnega in evropskega prava varstva okolja, klimatskih sprememb, varstva morja, biotske raznolikosti in gozdov, ter človekove pravice do čistega okolja. Konferenca bo predstavljala priložnost za pravne strokovnjake, da sodelujejo v interdiciplinarni akademski razpravi s povabljenimi znanstveniki, ki delujejo na področju varstva okolja, ter da naslovijo in ocenijo izide Konference Združenih narodov o trajnostnem razvoju Rio+20.

Dodatna vprašanja v zvezi z konferenco prosim naslovite na masa.kovic-dine@pf.uni-lj.si.


Faculty of Law, University o Ljubljana, Slovenia is organizing a two day conference entitled
Contemporary Challenges of International Environmental Law.

The topics of the conference will range from international environmental law and climate change through international legal protection of oceans, forests and biodiversity to the question of environmental human rights. The conference will provide an opportunity for legal scholars to engage in an interdisciplinary academic debate with invited scientist working in fields of environmental protection and to address and asses the outcomes of the United Nations Conference on Sustainable Development Rio+20.

For further information about the conference please contact masa.kovic-dine@pf.uni-lj.si.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115