Konferenca mednarodnopravnega varstva okolja in Mednarodna delavnica s področja varstva okolja

Konferenca mednarodnopravnega varstva okolja

SECOND CONTEMPORARY CHALLENGES OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW CONFERENCE

5. - 7. junij 2014

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca je druga v seriji  mednarodnih interdisciplinarna znanstvenih konferenc s področja varstva okolja v Sloveniji. Namen konference je oblikovati in vzdrževati forum za razpravo o inovativnih rešitvah za varstvo okolja na mednarodni ravni med vsemi, ki delujejo na področju okolja. Gre za pristop, ki je utemeljen s potrebo, da mednarodnopravna ureditev sledi zmožnostim in potrebam prakse, da bodo dosežki mednarodnopravne stroke tudi aplikativni in, kjer je to mogoče, spodbujali okolju prijazen tehnološki razvoj.

Na konferenci bo v vzporednih panelih sodelovalo več kot 90 uglednih tujih in slovenskih strokovnjakov. Konferenca bo obravnavala sledeča temeljna področja z znanstvenega in pravnega vidika: klimatske spremembe, varstvo gozdov, biotske raznolikosti in morja. V okviru teh tem se bo konferenca osredotočala na vprašanja trajnostnega razvoja, človekove pravice do čistega okolja, migracij prebivalstva, odgovornosti držav, vloge nedržavnih akterjev… ter pomena mednarodnopravnega urejanja teh področij.

Kliknite tukaj za nadaljnje informacije o konferenciCHALLENGES OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW  WORKSHOP

3. – 7. junij 2014

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani organizira ob robu mednarodne znanstvene konference Second Contemporary Challenges of International Environmental Law posebno okoljsko delavnico za zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Delavnico bodo vodili ugledni mednarodnopravni strokovnjaki iz različnih delov sveta in bodo naslovili določena temeljna vprašanja varovanja okolja z vidika mednarodnega prava. Delavnica bo potekala v angleškem jeziku.

Udeležba na delavnici je brezplačna, vendar je NUJNA prijava preko elektronske pošte na masa.kovic-dine@pf.uni-lj.si do 30. 5. 2014. Število mest na delavnici je omejeno. Mesta se bodo zapolnjevala glede na čas prijave.

Program delavnice

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115