Konferenca: »Razvojne tendence v obligacijskem pravu: ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih«

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani  vabita na konferenco
Razvojne tendence v obligacijskem pravu: ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih, ki bo potekala 15. in 16. novembra 2018 na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Podrobne informacije s predstavitvijo konference so na spletni strani Inštitut za primerjalno pravo.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115