Les crimes contre l’humanité Définition et répression

Les crimes contre l’humanité Définition et répression.

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Francoskim kulturnim inštitutom Charles Nodier iz Ljubljane in Univerzo v Poitiersu vljudno vabi na poletno šolo z naslovom:Les crimes contre l’humanité Définition et répression.

Poletno šolo bosta vodila profesorja Pravne fakultete Univerze v Poitiersu (Francija)
Bernadette AUBERT in Michel MASSE 

Šola bo potekala v francoskem jeziku v dneh od ponedeljka 7. do vključno petka 11. julija 2008 na Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, vsak dan od 8.30 do 13.30
.
Poletna šola, ki bo obravnavala problem zločinov proti človečnosti, je namenjena pravnikom in tudi nepravnikom, ki se pri svojem delu srečujejo s pravom Evropske Unije oziroma francoskim pravnim izrazjem, kot tudi študentom do- in podiplomskega študija pravnih fakultet, ki se želijo izpopolniti v francoski pravni terminologiji in seznaniti s francosko pravno mislijo in pravom.

Udeležba in uspešno opravljen zaključni izpit se v okviru podiplomskega študija na Pravni fakulteti v Ljubljani vrednotita z 8 kreditnimi točkami.

Cena poletne šole je 70 Evrov (vključno z DDV). Šolnino je treba poravnati pred začetkom poletne šole.

Interesente prosimo, da čim prej pošljejo svojo pisno prijavo na naslov:

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana.
Faks: 01 420 31 15,
oziroma na elektronski naslov pf-dekanat@pf.uni-lj.si.

Rok za prijavo je četrtek, 3. julija 2008.

Kontaktni osebi sta gospa Urška Janežič (tel.: 01 420 31 13, pf-dekanat@pf.uni-lj.si

ter prof. dr. Janez Kranjc, janez.kranjc@pf.uni-lj.si 

Povzetek

Les crimes contre l’humanité – incluant le génocide – ne sont apparus dans le droit international puis dans certains droits nationaux qu’au cours du XXème siècle, plus récemment que les crimes de guerre. Leur définition prête encore à discussion (certains voudraient y inclure le trafic de stupéfiants ou le terrorisme) et des évolutions sont encore à envisager (eugénisme, clonage…).

Mais leur répression n’a pas attendu que la notion soit entièrement stabilisée, mettant fin à l’impunité non sans soulever des reproches de rétroactivité (comme à Nuremberg) ou de politisation (comme pour les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ou la cour pénale internationale).

La théorie du droit ne peut cependant pas négliger le développement de ces nouvelles juridictions pénales et internationales, qui remet en cause la notion même de souveraineté. Elle ne doit pas non plus minorer le rôle des Etats qui, seuls, maîtrisent encore l’impérium (arrestation en amont et exécution des peines en aval de la juridiction), s’engagent dans la création de juridictions « mixtes » encore appelées « internationalisées » (Cambodge, Sierra-Leone, Timor-Oriental…) ou développent une compétence dite universelle (Espagne pour juger Pinochet ou le Sénégal pour juger Issen Habre, la Belgique, peut-être la France pour juger des responsables du génocide commis au Rwanda).
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115