Med 23. in 26. oktobrom 2015 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani potekala že tretja mednarodna konferenca MUNLawS

Konference se je udeležilo več kot 120 študentov in dijakov iz rekordnih 28 držav in 49 različnih fakultet ter srednjih šol.
Na konferenci so se odvijale simulacije v 5 različnih odborih, v katerih so tekmovalci obravnavali sledeče teme:

  • NATO je obravnaval vprašanji pametne obrambe in sodelovanja s partnerskimi državami;
  • Varnostni svet Organizacije združenih narodov se je ukvarjal z aktualno situacijo na Bližnjem vzhodu;
  • Svet ZN za človekove pravice je obravnaval pravico do čiste pitne vode in sanitacije ter pravice migrantov, beguncev in iskalcev azila;
  • Meddržavno sodišče je reševalo Krimsko vprašanje;
  • Mednarodno sodišče za pomorsko mednarodno pravo je obravnavalo delimitacijski spor med Bangladešom in Mjanmarjem v Bengalskem zalivu. 

Na konferenci so nagrade za najboljše delegate prejeli: Lars Stollenwerk v NATO, Elizabeta Korenčan v Varnostnem svetu in Arthur Heath v Svetu za človekove pravice. Nagradi za najboljša advokata sta prejela: Matic Burkeljc v Meddržavnem sodišču OZN ter Mads Dalsgaard Jakobsen v Mednarodnem sodišču za pomorsko mednarodno pravo. Nagradi za najboljša sodnika pa sta šli v roke Jakobu Ahačiču v Meddržavnem sodišču in Nikoli Markovi v Mednarodnem sodišču za pomorsko mednarodno pravo. 

Nagrado za najboljšo delegacijo bi na podlagi nagrad posameznikov prejela Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, vendar smo se ji kot organizatorji odpovedali, tako da je nagrado za najboljšo delegacijo prejela Gimnazija Bežigrad.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115