Na fakulteti je potekala mednarodna konferenca Best Practices in European Family and Succession Law

Med 12. in 13. decembrom je Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v okviru evropskega projekta Personalized Solution in European Family and Succession Law (PSEFS) gostila mednarodno konferenco, namenjeno predstavitvi dobrih praks ter reševanju aktualnih izzivov mednarodnega zasebnega prava, vezanih na premoženjskopravni položaj čezmejnih parov in družin. Na dvodnevnem srečanju, ki je vseskozi združevalo teorijo in prakso – konferenca je ob številnih profesoricah in profesorjih prava gostila tudi predstavnike institucij Evropske unije in ministrstev, sodnike, notarje ter odvetnike – je svoje znanstveno-raziskovalno in strokovno delo predstavilo 45 govork in govorcev iz 11 evropskih držav. Našo fakulteto so z vsebinskimi prispevki zastopali profesorica Barbara Novak, profesor Aleš Galič, izredna profesorica Jerca Kramberger Škerl, vodja ljubljanske PSEFS ekipe, docentka Neža Pogorelčnik Vogrinc in asistent Filip Dougan.

Projekt PSEFS pod vodstvom Univerze v Camerinu (Italija) združuje Univerzo na Reki (Hrvaška), Univerzo v Almeriji (Španija), Fundacijo Scuola di Alta Formazione Giuridica (Italija), ter Univerzo v Ljubljani, je namenjen vzpostavitvi transparentnih, prosto dostopnih e-virov in e-pripomočkov, ki naj služijo seznanitvi državljanov EU z njihovimi pravicami in obveznostmi glede premoženjskopravnih vprašanj med trajanjem in v primeru prenehanja čezmejnih partnerskih skupnosti. Osredotoča se na seznanitev s pravili, ki določajo mednarodno pristojnost sodišč in pravo, ki naj se uporabi, ter s posledicami uporabe teh pravil. Projekt delno financira Evropska komisija iz programa JUSTICE.
Avtorstvo fotografij v galeriji: Ema Kolmanko in (kjer je posebej označeno) EUNITED.
Galerija