Na Pravni fakulteti razkrili obeležje v čast 100. obletnici potrditve Narodne vlade SHS, prve slovenske vlade

V torek, 30. oktobra 2018, smo v avli Pravne fakultete Univerze v Ljubljane slavnostno razkrili obeležje v čast 100. obletnici potrditve Narodne vlade SHS, prve slovenske vlade.

Člane Narodne vlade, ki so bili vsi tudi člani slovenskega Narodnega sveta, ki je konec oktobra »v permanenci« zasedal v stavbi takratne Katoliške tiskarne, danes stavbe Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, je 31. oktobra 1918 s telefonskim klicem iz Zagreba potrdil predstavnik Narodnega vijeća, najvišjega organa Države SHS. Temeljno listino za delovanje Narodne vlade, Naredbo celokupne vlade o prehodni upravi na ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani, pa je pripravil dr. Ivan Žolger, eden od prvoimenovanih profesorjev na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ustanovljene slabo leto in pol pozneje, in mož z velikimi zaslugami za vzpostavljanje prvih ustavnih in upravnih temeljev slovenske državnosti.

Pomembne poudarke iz zadnjih stotih let razvoja slovenske državnosti so s kratkimi govori na slovesnosti prispevali: izr. prof. dr. Katja Škrubej s Katedre za pravno zgodovino, ki je predstavila pomen dr. Ivana Žolgerja in Naredbe, doc. dr. Jure Gašparič z Inštituta za novejšo zgodovino, ki je na kratko orisal historični kontekst razpada Avstro-Ogrske in ustanovitve države SHS, zasl. prof. dr. Janez Kranjc, ki je opozoril na pomemben odnos med akademsko sfero in politiko, ter zunanji minister RS prof. dr. Miro Cerar, ki je opozoril na pomembno vlogo pravnikov v vseh preteklih vladah za vzdrževanje temeljnih postulatov moderne pravne države.

Zbrane goste je pozdravil dekan Pravne fakultete prof. dr. Grega Strban, ki je skupaj s predsednikom države gospodom Borutom Pahorjem odkril obeležje. Skupaj pa sta si ogledala tudi originalno objavo temeljne listine v Uradnem listu Narodne vlade v Ljubljani.


Fotografije: STA foto