Nadaljevanje študija po merilih za prehode v višji letnik - Vabilo k oddaji prijave za vpis v univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje za študijsko leto 2015/16

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča vse zainteresirane kandidate, da ima na voljo dve (2) prosti mesti za prehod v 2. letnik in eno (1) mesto za prehod v 3. letnik.

V skladu z razpisom je prehod mogoč samo z univerzitetnega študijskega programa Pravo (predbolonjskega). O prehodu odloča Komisija za študijske zadeve Pravne fakultete v Ljubljani, ki sprejetemu študentu s sklepom določi priznane obveznosti in obveznosti, ki jih mora opraviti po novem programu.

Razpisana mesta so prosta na izrednem študiju.

Prijavni rok za vpis po merilih za prehode traja od 1. do 17. septembra 2015.


ŠOLNINA 

Cena šolnine za 2. ali 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnje za študijsko leto 2015/16 znaša 1.661,54 EUR in se poravna v štirih zaporednih mesečnih obrokih (zadnji obrok se plača 30. 1. 2016).


NAČIN ODDAJE PRIJAVE
Kandidati za vpis v višji letnik po merilih za prehode oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis in merila za prehode, in sicer, če se prijavlja:
  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 17. septembra 2015. Po pošti mora priporočeno poslati na Pravno fakulteto v Ljubljani tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti.
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do 17. septembra 2015 na naslov Pravne fakultete v Ljubljani (Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana).
Pravna fakulteta bo sprejete kandidate povabila na vpis najkasneje do 30. septembra 2015.


DODATNE INFORMACIJE
Celotno besedilo razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v letu 2015/16  je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kandidati, ki jih podrobneje zanima, kako poteka izredni študij na študijskem programu Pravo 1. stopnje, lahko vse potrebne informacije najdejo na fakultetnih spletnih straneh oziroma v referatu za študentske zadeve.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115