Naši študentje na tekmovanju iz mediacije v gospodarskem pravu v organizaciji Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) v Parizu

Študentje Pravne fakultete v Ljubljani, v postavi Alja Romšak, Sandra Koren, Špela Remec in Matevž Smole, pod vodstvom Mojce Fakin (mentor, prof. dr. Aleš Galič), na tekmovanju iz mediacije v gospodarskem pravu v organizaciji Mednarodne trgovinske zbornice (ICC), ki je potekalo med 3.2. in 8.3. v Parizu, med 66 ekipami s celega sveta udeležili  na dobro 29. mesto.
Naši študentje so se tega tekmovanja udeležili prvič, za pobudo, organizacijo in izvedbo pa ima skoraj vse zasluge vodja skupine študentka Mojca Fakin.

Poročilo o udeležbi na tekmovanju

Študentje Pravne fakultete v Ljubljani so se dne 2.2. odpravili v Pariz na tekmovanje v mediaciji iz gospodarskega prava. Tekmovanje poteka v organizaciji Mednarodne trgovinske zbornice – ICC, letos pa je potekalo že sedmič, med 3.2. in 8.2.2012.

Ekipa je bila izbrana v začetku oktobra, nato pa so se začele priprave na tekmovanje. Začetne priprave so vključevale seznanjanje z uvodnimi poglavji mediacije in pogajanj samih, v veliki meri smo se oprli na mednarodno priznano knjigo pogajalske klinike Univerze Harvard "Getting to Yes". 

Študentom so bili za potrebe tekmovanja dodeljeni primeri, v katerih so morali pridobljeno znanje kasneje uporabiti. Tekmovanje je sestavljeno iz pred finalnih in finalnih krogov.Za vsakega od štirih predfinalnih primerov so morali študentje oddati mediacijski načrt, ki je sledil vnaprej postavljenim mednarodnim standardom in na podlagi katerega je bila delno ocenjena sposobnost pogajanja v praksi. Večina priprav je potekala ustno, študentje so se pripravljali na same mediacije v angleškem jeziku s simulacijami mediacij. 

Ljubljansko ekipo so sestavljali 4 študentje: Alja Romšak, Sandra Koren, Špela Remec in Matevž Smole. V vsaki ekipi en študent predstavlja zagovornika, drug študent pa stranko. 

Dne 4.2. je ekipa imela prvi krog tekmovanja v katerem je nastopila protiUniverzi iz Milana, v primeru Carpets and Shawls. Primer obravnava spor med podjetjem dobavitelja šalov in preprog iz Indije in podjetjem uvoznikom le-teh v Veliki Britaniji. Spor se nanaša na kvaliteto dobavljenega blaga, prevzemom odgovornosti nad nastalo situacijo in potencialnim sodelovanjem.
V primeru sta nastopila Alja Romšak, kot zagovornica in Matevž Smole, kot stranka. 

Dne 5.2. je ekipa imela drug krog tekmovanja v katerem je nastopila proti ekipi Univerze v Nancyju, v primeru Joint Venture. Primer obravnava spor med podjetjem, ki je razvilo zdravilo proti raku in podjetjem, ki naj bi proizvod tržilo. Spor se nanaša na nekooperativnost podjetij medseboj in odsotnost dogovorjenega financiranja med podjetjema.

V primeru sta nastopila Sandra Koren, kot zagovornica in Matevž Smole, kot stranka.

Dne 6.2. je ekipa imela tretji in četrti krog tekmovanja v katerem je nastopila ekipi Univerze Pepperdine in ekipo National Law School of India.

V prvem primeru Hot& Spicy BBQ sta nastopili Alja Romšak, kot zagovornica in Špela Remec, kot stranka. Primer je obravnal spor med proizvajalcem električnih žarov in proizvajalcem sestavnih delov žarov. Jedro problema je bila sklenitev same pogodbe med strankama in različna interpretacija le-te, ter prevzem odgovornosti za stroške nastale iz situacije.

V drugem primeru Five E sta nastopili Sandra Koren, kot zagovornica in Špela Remec, kot stranka. Primer je obravnal spor med izvajalcem implementacijskih del v hotelski verigi in med hotelsko verigo samo. Jedro problema so bile neizplačane dolgovane vsote in vpliv naravnih nesreč na sodelovanje med podjetjema.

Tekmovanje je ekipa zaključila z uvrstitvijo na 29.mesto od skupno 66 ekip, s čimer se je po uradni evidenci uvrstila na seznam najboljših 30 univerz udeleženih na tekmovanju.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115