Novi doktorji/doktorice znanosti s PF

Na julijski promociji doktoric in doktorjev znanosti na Univerzi v Ljubljani je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič promoviral tudi tri doktorande s PF, in sicer so novi doktorice oziroma doktorji znanosti postali: 

Luka Bernard naslov dr. disertacije: Zlorabe prevladujočega položaja in modernizacija uporabe 102. člena PDEU
mentor: prof. dr. Peter Grilc
somentorica: prof. dr. Katarina Zajc

Rastislav Kanižar
naslov dr. disertacije: Uresničevanje volilne pravice na volišču
mentor: prof. dr. Saša Zagorc

Karmen Lutman
naslov dr. disertacije: Neupravičena obogatitev v primerjalnem in slovenskem pravu
mentor: prof. dr. Damjan Možina

Iskrene čestitke!

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.

Na fotografiji, so peti z leve dr. Luka Bernard, nato dr. Karmen Lutman, nato dr. Rastislav Kanižar, osma z leve prodekanja na PF prof. dr. Jerca Kramberger Škerl ter deseti z leve pa rektor UL prof. dr. Igor Papič.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115