O MUNLawS Konferenci poroča tudi Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OSCE)

Med 12. in 14. novembrom 2021 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani potekala 9. mednarodna Model United Nations konferenca – MUNLawS. Konferenca, organizirana  pod vodstvom prof. dr. Vasilke Sancin, predstojnice Katedre za mednarodno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, je potekala pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije gospoda Boruta Pahorja. O konferenci je poročala tudi Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OSCE) na spletni strani: https://www.osce.org/court-of-conciliation-and-arbitration/505921

Dogodek se je začel z otvoritveno slovesnostjo, na kateri je imel slavnostni govor dr. Marko Rakovec, generalni direktor Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, udeležence pa je prek video posnetka nagovoril tudi predsednik Sodišča za spravo in arbitražo v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, profesor Emmanuel Decau. Sledila je okrogla miza »The Union of Tomorrow«, ki je bila registrirana tudi na spletni platformi Konferenca o prihodnosti Evrope. Kot govorniki so sodelovali Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, nj. eksc. Adrian Pollmann (v imenu veleposlanice ZR Nemčije nj. eksc. Natalie Kauther) in novinar Igor Evgen Bergant.

Nato so sledile simulacije postopkov, v katerih je sodelovalo 159 študentov in dijakov iz 18 evropskih držav, v osmih odborih: Varnostni svet OZN (v izvedbah za študente in gimnazijce), Svet OZN za človekove pravice (v izvedbah za študente in gimnazijce), Evropski svet, Svet EU, Meddržavno sodišče in arbitražni opostopek pod okriljem Sodišča za spravo in arbitražo v okviru OVSE.

Konferenca je v celoti potekala v angleškem jeziku, delegati na univerzitetnem in gimnazijskem nivoju pa so razpravljali o reviziji Daytonskega mirovnega sporazuma, puču v Mjanmaru, tehnologiji 5G, evropski integraciji Zahodnega Balkana, stanju človekovih pravic v Afganistanu, stanju človekovih pravic v regiji Xinjiang, zelenem prehodu, namišljenem primeru o vesoljskih aktivnostih, nacionalnih manjšinah in okoljski škodi med Republiko Arkturus in Državo Rastaban, ter o namišljenem primeru, ki obravnava spoštovanje bilateralnih sporazumov, okoljsko škodo in relokacijo pripadnikov nacionalnih manjšin med Andorijskim Klifatom in Demokratično republiko Reman.

Poleg individualnih delegatov se je na konferenco prijavilo tudi 6 univerzitetnih in 3 gimnazijske delegacije. Najboljša delegacija na gimnazijskem nivoju je bila delegacija Gimnazije Bežigrad, na univerzitetnem pa delegacija Študentskega društva za Združene narode Barcelona (Španija).

Galerija