Objavljamo prosto delovno mesto: Asistent na Katedri za civilno pravo

Razpisano delovno mesto: ASISTENT na Katedri za civilno pravo, ASISTENT v vseh treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001), m/ž

 
1. Prosto delovno mesto

- zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas enega leta (do 30. 9. 2023) zaradi začasno povečanega obsega dela  - sodelovanje (vaje) pri predmetih Gospodarsko pravo (B1), Uvod v civilno pravo (B1)).

- čas nastopa dela: predvidoma 1. oktobra 2022 oz. ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva asistenta za področje civilnega in gospodarskega prava, če naziva še nima;

- poskusno delo 3 mesece (7. stopnja izobrazbe) oz. 4 mesece (8. stopnja izobrazbe).


2. Pogoji za opravljanje dela

- zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani pravnik ali magister prava (bolonjski študij) ali magisterij znanosti pravne smeri ali doktorat znanosti pravne smeri s predhodno končano 1. in 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa Pravo ali univerzitetnega študija Pravo;

- veljaven habilitacijski naziv asistent za področje civilnega in gospodarskega prava; lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistenta za civilno in gospodarsko pravo v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani (predvsem: povprečna ocena pravnega študija vsaj 8; ocena zaključnega dela na pravnem študiju vsaj 8, sposobnost za strokovno, znanstveno in raziskovalno dejavnost, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika);

- funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, aktivno znanje angleščine, retorične sposobnosti.


3. Kratek opis dela in nalog

- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu;

- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;

- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu;

- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;

- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke;

- skrb za varno delo delavcev in študentov;

- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4. Rok za prijavo: 23. 8. 2022

Kandidati naj posredujejo vlogo z dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, življenjepis (CV) in motivacijsko pismo na elektronski naslov: zaposlitev@pf.uni-lj.si.

Pogodbe o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje vse pogoje za zasedbo delovnega mesta. 


5. Kontaktna oseba na članici:
KATARINA ILIĆ STEFANOVIĆ, e-pošta: katarina.ilic@pf.uni-lj.si